Horten rekrutterer en af Danmarks mest erfarne insolvensadvokater til at genskabe omverdenens tillid til den afdeling, som i den senere tid har været genstand for væsentlig negativ omtale i medierne, som følge af en tidligere partners udtalelser i TV2's serie ”Den sorte svane”.

Troels Tuxen tiltræder snarest muligt, når han er frigjort fra sine nuværende forpligtelser, og som ny leder af Insolvens & rekonstruktion i Hortens hovedkvarter i Hellerup får han ansvar for at sætte retning for afdelingen, sikre at kulturen stemmer overens med Hortens værdisæt, og at der bliver taget effektivt hånd om ethvert forhold, som der måtte blive rejst berettiget kritik af som led i de undersøgelser, som er i gang.

Troels Tuxen skal dernæst på sigt være med til at skabe grundlaget for ny forretning på området ved at sikre, at ledelsen af afdelingen vil være eksponent for en ansvarlig og relevant insolvensafdeling på højeste faglige niveau i Danmark, og at afdelingen får en profil, som primært henvender sig til større finansielle institutioner i Danmark.

"Tilliden til Hortens insolvenspraksis i Hellerup skal nu genrejses, og derfor er vi utroligt glade for, at en så erfaren insolvensadvokat som Troels Tuxen har villet påtage sig opgaven med at nytænke ledelsen af afdelingen. Det kræver friske øjne, og det er derfor en styrke, at Troels kommer udefra og med mange års erfaring på området. Troels har fuld opbakning fra partnerkreds og ledelse til at gennemføre de ændringer, han finder nødvendige, og i forhold til profilen på afdelingen i fremtiden er vi enige om, at den skal være fokuseret på et ansvarligt samarbejde med større finansielle aktører,” siger direktør Anders Bager Jensen.

Troels Tuxen ser frem til at komme i gang og understreger samtidig, at han har respekt for opgaven:

"Jeg glæder mig til at blive en del af Horten og lære nye kollegaer at kende. Samtidig har jeg respekt for, at der ligger en omfattende opgave foran Horten. Samfundet har en berettiget forventning om, at vi som advokater er garanter for, at lovene bliver overholdt. Nu er håndteringen af konkursboer kommet i fokus, og der må ikke herske tvivl om, på hvilken side vi står som advokater og kuratorer. Jeg håber, at jeg med min mangeårige erfaring og ekspertise kan bidrage til at genskabe tilliden til Hortens afdeling for Insolvens & rekonstruktion og Horten generelt. Det er et arbejde, jeg glæder mig til at tage fat på, så snart jeg er frigjort fra mit nuværende partnerskab hos Bech-Bruun, hvor jeg indtil da passer mine opgaver som hidtil,” siger Troels Tuxen.

Baggrund

Horten har klart og utvetydigt taget afstand fra de udtalelser, som blev fremsat af en tidligere Horten-partner i TV2's programserie "Den sorte svane". Horten har på baggrund heraf igangsat en ekstern undersøgelse, som forventes færdiggjort i august. For at sikre mest mulig arbejdsro kommer Horten ikke til at offentliggøre navnet på den eksterne undersøger eller nærmere detaljer omkring kommissoriets indhold, før undersøgelsens resultater kan deles med offentligheden.

Kort om Troels Tuxen

Troels Tuxen har mere end 20 års erfaring, når det kommer til at rådgive danske såvel som internationale klienter i forbindelse med insolvens og rekonstruktion. Han har fungeret som kurator for store og små virksomheder og bobehandler i sager om rekonstruktioner, betalingsstandsninger og kreditorordninger. Troels Tuxen kommer fra en position som partner i Bech-Bruun, hvor han igennem mange år tidligere har været leder af afdelingen for Rekonstruktion & Insolvens, og starter som partner i Horten og leder i afdelingen for Insolvens & rekonstruktion i Hellerup snarest muligt, når han frigøres fra sin nuværende stilling.


Kontakt

Jesper Boe Nordal

Head of Communications