Christian Hovmand Fogh er en del af Hortens afdeling for immaterialret og teknologi.

Han rådgiver om IT-ret og immaterialret, herunder særligt om udarbejdelse af it-kontrakter. Christian har bl.a. erfaring med systemudviklings- og leverandørkontrakter samt hosting- og servicebaserede kontrakter.

Desuden har Christian fokus på nye teknologier, herunder AI, IoT og robotter og de juridiske forhold forbundet hermed. Christian har ligeledes fokus på den nyeste regulering indenfor cybersikkerhed.

Christian rådgiver også private virksomheder om whistleblowerordninger, herunder opsætning af whistleblowerordninger, persondataretlige forhold vedrørende whistleblowerordninger og håndtering af konkrete whistleblowersager.