Erfaring og ekspertise i immaterialret

Den strategiske og økonomiske betydning af IP har undergået en voldsom udvikling de seneste årtier, og udviklingen ser ud til at fortsætte med høj fart. Således er IP for stadig flere virksomheder det væsentligste aktiv eller dog et af de vigtigste aktiver. Hertil kommer, at reglerne vedrørende IP ændrer sig kontinuerligt for at afspejle den teknologiske og kommercielle virkelighed, som er meget foranderlig. Læg hertil, at regelsættet bliver stadig mere kompliceret og internationaliseret, hvilket stiller store krav til virksomhedernes evne til at navigere.

Behovet for at kunne få avanceret og dybt specialiseret rådgivning vedrørende IP er derfor stort, hvis virksomhederne skal få optimale forhold for udvikling, udnyttelse og beskyttelse af virksomhedens IP-potentiale. Og IP-viden kan ikke stå alene, da virksomheders produkter og markedsføringen heraf reguleres tættere og tættere af komplicerede love og bekendtgørelser eller via EU-regulering.

Hos Horten er vi fulgt med i denne udvikling og har i dag en af landets største og mest specialiserede IP-afdelinger, der kan bistå virksomhederne inden for alle områder for IP, og hvor relevant tillige med regulatorisk rådgivning.

Vi rådgiver og har rådgivet danske og udenlandske virksomheder og myndigheder på disse felter igennem mange år og har derigennem opnået både indsigt i brancher og virksomheders kommercielle virkelighed og udfordringer.

Vi tilbyder denne viden og erfaring inden for IP og vores dybe specialisering på de specifikke juridiske discipliner, såsom patenter, varemærker, design, parallelimport og ophavsret.

Vi har et omfattende internationalt netværk og tæt samarbejde med udenlandske IP-specialister verden over, som vi har arbejdet sammen med igennem mange år og derfor kender så godt, at vi ved, hvem der vil være det rigtige match for vores klienters rådgivningsbehov på en given international opgave.

Vi er et af de advokatfirmaer med mest erfaring med at føre retssager om IP-tvister. Gennem årene har vi ført mange, ofte principielle og højt profilerede, sager ved alle instanser, herunder ved EU-Domstolen, som rådgiver for danske og udenlandske virksomheder

Vores rådgivning om immaterialretlige problemstillinger er som nævnt ikke begrænset til det rent juridiske råd, men omfatter også en strategisk og forretningsmæssig vinkel, hvor vi forsøger at efterleve vores egne krav til integritet og kreativ tænkning.

Vores IP-specialisters store viden om regulatoriske forhold og dybe indsigt i sektorer, hvor immaterialret spiller en afgørende rolle, omfatter eksempelvis Life Science & Healthcare (herunder lægemidler, medico, biotek og fødevarer), Media & Entertainment samt It.

Også de ofte komplicerede, stadig mere omfattende og grænseoverskridende krænkelser af IP via internettet arbejder vi intensivt med. Vores specialister inden for IP og it-ret har stor teknisk indsigt i forhold til digitale platforme og medier, og de nye tekniske måder at kommunikere på, der udvikler sig hele tiden.

Professionel rådgivning i immaterialret

 • Udarbejdelse af immaterialretsstrategier
 • Strategiske overvejelser om immaterialretlige problemstillinger
 • Håndhævelse af rettigheder
 • Overdragelse, samarbejde om og licensering af rettigheder
 • Retssager vedrørende krænkelse, gyldighed og forbud – herunder bevissikring
 • Tvister ved nationale og internationale administrative organer og voldgiftsinstitutter
 • Due diligence i forbindelse med virksomhedsoverdragelse og overdragelse af aktiver
 • Administration af rettighedsporteføljer, herunder clearing, ansøgning, registrering, vedligeholdelse af varemærker, domæner og design.
 • produktefterligninger

  Horten har stor erfaring med sager om produktefterligninger, herunder retssager. Vi hjælper danske og udenlandske virksomheder med at planlægge, kommercialisere og håndhæve deres designrettigheder. Vi har også omfattende erfaring med overdragelse og licensering af designrettigheder.

  Vores klienter er inden for alle områder, hvor produkternes udformning spiller en særlig rolle, og vi er rådgiver for danske og udenlandske virksomheder i alle størrelser.

 • Patenter og brugsmodeller

  Horten er blandt landets førende inden for patentret. Vores patentadvokater er dybt specialiserede i blandt andet:

  • Søgsmål i relation til krænkelse, gyldighed og forbud
  • Aftaler om overdragelse af patenter, patentlicenser, forskningsaftaler, udviklingsaftaler, hemmeligholdelsesaftaler mv.
  • Due diligence opgaver i forbindelse med virksomhedsoverdragelser, audits mv.
  • Strategiske overvejelser vedrørende patenthåndhævelse, kommercialisering mv.
  • Koordinering af internationale sagsforløb

  Særligt er vi gode til den helt dybe specialistrådgivning, der kræver teknisk viden og forståelse, og vi evner hurtigt at sætte os ind i komplicerede karakteristika omkring det patenterede produkt og de markedsvilkår, som den enkelte patenthaver bevæger sig under. Vi er med på både det strategiske og taktiske niveau, og vi er kreative, innovative og fremsynede i vores rådgivning.

  Vores patentspecialister har meget stor erfaring med regulatoriske forhold, en særlig indsigt i Life Science sektoren, herunder medico og biotek, og et omfattende netværk af førende patentagenter og forskere i Danmark og udlandet.

 • varemærker

  Horten har solid erfaring som rådgiver for alle typer virksomheder, hvor varemærker og forretningskendetegn udgør et væsentligt aktiv og element i virksomhedens strategi og markedsposition. Blandt vores klienter er danske og udenlandske børsnoterede virksomheder og globale organisationer.

  Vores varemærkespecialister har erfaring med alle aspekter af varemærkeretten – fra den strategiske planlægning og enerettens etablering til eksekvering, håndhævelse og administration af rettigheder. Vi er et af de absolut mest erfarne advokatkontorer i forhold til varemærkeretlige tvister og har ført mange højt profilerede sager ved danske domstole og EU-Domstolen.

  Horten har egen IP-administrationsafdeling, som varetager administrationen af danske og udenlandske virksomheders IP-porteføljer og forestår administrationen i samarbejde med andre førende udenlandske rådgivere fra Hortens internationale netværk. Afdelingen arbejder tæt sammen med husets øvrige afdelinger og sikrer dermed en rådgivning, som ikke blot omfatter IP-retlige forhold, men også andre juridiske, strategiske og kommercielle aspekter.

 • parallelimport

  Horten er førende inden for rådgivning om parallelimport og har ført mange retssager på området. Særligt har vi erfaring med parallelimport inden for beklædningsindustrien, Life Science, maskiner og befordringsmidler.

  Vi rådgiver både virksomheder, hvis produkter er genstand for parallelimport, og parallelimportører.

 • ophavsret

  Horten har mange års erfaring som rådgivere for både ophavsmænd og virksomheder, der benytter ophavsretligt beskyttede værker og produkter. Vi bistår særligt med:

  • Retssager (forbudssager, civile sager og bevissikring)
  • Kommercialisering
  • Overdragelse og licensering
  • Vurdering af den ophavsretlige beskyttelse

  Hortens ophavsretlige specialister har endvidere betydelig erfaring med at føre retssager om produktefterligninger på baggrund af ophavsretslovens og markedsføringslovens bestemmelser.

Immaterialretsteamet

Asger Heine Jensen

Partner

Jakob Krag Nielsen

Partner

Jesper Madsen

Partner

Anne Louise Vinnes-Weibel

Advokat

Cecilie Frost Adamsen

Advokat

Martin Guldbrandt Hansen

Advokatfuldmægtig

Horten has world-class IP law competences.

Legal 500, 2021

The team receives praise for being very responsive, friendly and committed to detail.

Chambers, 2019

Sources endorse the team's extremely good knowledge of IP and immaterial law.

Chambers, 2019

They are responsive, knowledgeable and very pragmatic.

Chambers, 2018

Highly skilled and experienced, attentive and innovative.

Chambers, 2018