It-advokater, der forstår jeres udfordringer

Den teknologiske udvikling bevæger sig hurtigere end noget andet område, vi kender i dag, og det er afgørende, at man som virksomhed kan løbe med. Uanset om I repræsenterer en etableret it-virksomhed eller en tech start-up, skal I kunne operere inden for skæringspunktet mellem jura, kommercielle forhold og teknologi.

Som specialiserede it-advokater tilbyder vi ikke blot rådgivning om teknologispecifik regulering og it-retlige problemstillinger; vi forstår jeres virksomhed som helhed og kender alle udfordringer inden for tech- og it-området.

Med vores juridiske kompetencer hjælpe vi jer med at designe kontrakter, som ikke blot opfylder de nødvendige juridiske krav, men også adresserer de komplekse udfordringer inden for tech- og it-industrien.

Dette omfatter især juridiske krav og udfordringer relateret til databeskyttelse, it-kontrakter, patenter, ophavsretlig beskyttelse og varemærker, kunstig intelligens og cybersikkerhed.

Undgå tvister og brug en it-advokat

Alt for ofte afsættes der ikke tilstrækkeligt med tid til vurdering af de juridiske aspekter midt i tech-spurten, hvilket kan vise sig at være særdeles problematisk.

Vores klienter henvender sig typisk til os, når uoverensstemmelserne er opstået, eller når tvisten allerede er en realitet. Vi anbefaler derfor, at I kontakter os på forkant, så I minimerer risikoen for en fremtidig it-tvist, eller i det mindste reducerer de mulige negative konsekvenser.

Er der imidlertid allerede opstået en tvist, kan vi hjælpe med alt fra rådgivning og forhandling til repræsentation af vores klienter i retten.

Vores tech- og it-rådgivning hviler på fire søjler:

1. It-ret

Vi er specialiserede inden for it-ret med udarbejdelse samt forhandling af kontrakter relateret til både hardware- og softwareservices. Det gælder både it-leverancekontrakter, it-udbud og forhandlinger af diverse it-kontrakter, herunder outsourcing af it-ydelser, udviklingsaftaler, systemanskaffelsesaftaler samt aftaler om vedligeholdelse og support. Vores ekspertise omfatter desuden håndtering af tvister omkring it-leverancer, herunder mediation, retssager og voldgiftssager.

2. Regulatorisk compliance

New Tech-reguleringer er en del af vores specialer. Vi rådgiver om AI-forordningen, GDPR, Digital Markets Act (DMA), Digital Services Act (DSA) - lovgivning, der på kort tid har skullet regulere et område, der for få år siden ingen lovgivning havde. Vi holder øje med de nyeste regulatoriske udfordringer inden for kunstig intelligens (AI), Internet of Things (IoT), Augmented Reality (AR) og Virtual Reality (VR), Quantum Computing og lignende.

3. Cybersikkerhed

Cybersikkerhed er afgørende på tech-området. Vi har dybdegående kendskab til lovgivninger såsom NIS2-direktivet, NIS-loven, GDPR og databeskyttelsesloven samt de krav, som disse lovgivninger stiller til virksomhederne. Vi arbejder desuden sammen med forskellige samarbejdspartnere for sammen at kunne adressere komplekse udfordringer inden for cybersikkerhed og sikre relevante løsninger for vores klienter.

4. Telekommunikation

Med vores erfaring fra telebranchen er telekommunikation og teleretlige regler en central del af vores ekspertise. Vi rådgiver både på leverandør- og kundesiden og er eksperter i konkurrenceretlige forhold på telemarkedet. Vores erfaring dækker fx kontrakter vedrørende distribution af teletjenester samt køb og salg af infrastruktur til opbygning og vedligeholdelse af netværk.

Tværfaglighed på tech-området

Vi ved, at den teknologiske udvikling ofte krydser grænser mellem flere retsgrene, og vi samarbejder på tværs af områder for at levere den bedst mulige rådgivning tilpasset jeres virksomhed.

Vi fungerer derfor som et sammenhængende team med ekspertise fra forskellige retsgrene inden for tech-området. Vores fokusområder omfatter:

Immaterialret (IP)

Vi rådgiver om alle facetter af immaterialretten, og vi navigerer i den komplekse verden inden for dette område. Da reglerne vedrørende immaterialret kontinuerligt udvikler sig for at afspejle den teknologiske og kommercielle virkelighed, holder vi os konstant opdaterede for at sikre, at vores klienter får relevant og effektiv rådgivning. Se mere her

Media/Entertainment

Vi har ekspertise inden for medie- og underholdningsindustrien og forstår de juridiske udfordringer, som kan opstå i denne dynamiske sektor fx ved produktion, distribution og beskyttelse af indhold. Se mere her.

GDPR (Databeskyttelse)

Med GDPR-specialister i vores team er vi rustede til at håndtere de komplekse krav inden for databeskyttelsesretten. Vi ved, at diskussionen om kunstig intelligens og andre teknologiske fremskridt ikke kan adskilles fra de krav og det ansvar, der følger med GDPR, hvorfor vores tilgang indebærer en holistisk forståelse af både teknologiske innovationer og databeskyttelsesretlige regler. Se mere her.

It-ret

Vores team er specialiseret i it-ret og tilbyder omfattende rådgivning i forhold til kontrakter relateret til it-ydelser, it-leverancer og andre aspekter af it-regulering. Vi er dybt engagerede i at støtte vores klienter i at navigere gennem it-rettens kompleksitet samt at sikre, at vores klienter lever op til gældende regler.
Samlet set leverer vi holistisk og integreret rådgivning, der adresserer de regulatoriske og juridiske udfordringer, som vores klienter står over for på tech-området.

Horten’s personnel are prompt at understanding complex business issues and how they intertwine with legal matters. They are extremely reliable, fast to respond and take ownership immediately.

Legal 500, 2021

Tech-teamet

Asger Heine Jensen

Partner (H)

Maria Pilh Arendsdorf Bengtsen

Director, advokat (L)

Anders Jakobsen

Advokat

Caroline Bang

Advokatfuldmægtig

Christian Hovmand Fogh

Advokatfuldmægtig

Julie Sabroe Gemzøe

Advokatfuldmægtig