Søren Bøgelund beskæftiger sig med insolvensretlige forhold, herunder rekonstruktion af virksomheder, akkord og konkurs.

Søren har betydelig erfaring med rådgivning vedrørende finansiering, omstrukturering og overdragelse af nødlidende ejendomme og ejendomsselskaber.

Herudover beskæftiger Søren sig med almen erhvervsrådgivning, herunder vedrørende kommercielle kontrakter og leasingforhold.