Den nye udbudslov trådte i kraft den 1. januar 2016 og er den første af sin slags i Danmark. Loven er en markant fornyelse af udbudsretten, som er et kompliceret område af stor økonomisk betydning i Danmark.

Denne artikel udgør kapitel 5 i bogen "Udbudsloven", som er en generel indføring i retsområdet og indeholder en række dybdegående analyser af centrale elementer i loven.

Bogen er skrevet af eksperter med indgående kendskab til og praktisk erfaring med udbudsretten, og den er redigeret af professor, ph.d. Steen Treumer, Københavns Universitet, som er medlem af Klagenævnet for Udbud. Bogen er velegnet for både praktikere og teoretikere og kan også anvendes som opslagsværk.


Forfattere

Andreas Christensen

Partner (H)