Andreas Christensen er specialiseret i konkurrenceret, EU-ret samt udbudsret og statsstøtte. Han har blandt andet beskæftiget sig med disse emner som ansat i Justitsministeriets lovafdeling og efterfølgende intensivt som advokat. Andreas har betydelig erfaring som rådgiver for private samt hel- og halvoffentlige virksomheder og har ført en lang række rets- og voldgiftssager inden for sine specialer. Han har været involveret i konkurrencesager både som anklager og forsvarer, og er en af de advokater, der har ført flest sager for Klagenævnet for Udbud. Han har stor ekspertise inden for OPP og ESCO og har rådgivet i nogle af Danmarks første OPP-projekter og ESCO-samarbejder. Endvidere har han været medlem af regeringens statsstøtterådgivningsgruppe og rådgivet i forbindelse med nogle af de største statsstøttesager i de seneste 10 år.

Andreas har undervist ved blandt andet Syddansk Universitet og været ekstern lektor ved Københavns og Aarhus Universitet samt undervist ved en række udenlandske universiteter. Han er desuden “Correspondent Editor for Denmark” i den anerkendte publikation, Bellamy & Child: European Community Law of Competition.

Andreas er omtalt i følgende internationale opslagsværker:
Legal 500 - EU & Competition (Leading Individual og Recommended Lawyer)
Chambers - Competition/European Law and Public Procurement
Who's Who Legal - Government Contracts

He is always able to raise questions and provide quality assurance and he is a highly skilled communicator.

Chambers, 2021

He is a very commercial lawyer.

Chambers, 2019

Nyheder

Udgivelser