Erfaring og ekspertise i udbudsret

Vi har mangeårig erfaring med at rådgive og føre sager for både ordregivere og tilbudsgivere. Samtidig har vi en helheds- og løsningsorienteret tilgang til sagerne, hvilket fører til bedre og mere bæredygtige resultater. Og når ekspertise inden for udbudsret ikke kan gøre det alene, sikrer vi den rette løsning via vores specialistkompetencer inden for andre juridiske områder, f.eks. it-ret, bygge og anlæg, ansættelsesret og kommercielle kontrakter.

Flere rådgivere i vores udbudsteam er certificerede projektledere, og har dermed de rette kompetencer til at stå for hele udbudsprocessen fra A til Z. Derudover er vi ét af de advokatfirmaer i Danmark, der fører flest sager for Klagenævnet for Udbud. Vi har et bredt netværk inden for området og en tæt kontakt til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

HORTENS UDBUDPLATFORM

UdbuddetDK

Horten har lanceret en digital udbudsplatform, hvor alle klienter kan gennemføre hele udbudsprocessen nemt og intuitivt på udbudsplatformen www.udbuddet.dk.
Horten samarbejder med Inno:vasion om platformen www.udbuddet.dk, der sikrer opfyldelsen af alle de nye krav for ordregivere omfattet af udbudsloven og forsyningsvirksomhedsdirektivet. Platformen muliggør en 100 % elektronisk gennemførelse af alle udbudsprocesser, tilbudsindhentninger og miniudbud omfattet af udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven på en intuitiv måde for både ordregiver og tilbudsgiver.

Horten udbyder salg af licenser til organisationer og tilbyder klienter mulighed for at gennemføre deres udbud digitalt – uden krav om køb af licenser. Det sikrer en strategisk styring af indkøbet, hvor Horten kan bistå med udarbejdelse eller kvalitetssikring af udbudsmaterialet samt strategisk og juridisk sparring med certificerede projektledere og erfarne udbudsjurister.

Udbudstesten

Udbudstesten giver på en let og overskuelig måde et overblik over, om udbudsloven bliver overholdt på nogle særligt udvalgte kritiske punkter. Testen er rettet imod offentlige ordregivere, der udbyder opgaver efter udbudsloven.

Når testen er gennemført, vil testens resultat generere en samlet konklusion samt en rapport med uddybende svar og anbefalinger til, hvad brugerens organisation bør være opmærksom på fremadrettet.

Testen er et overordnet værktøj, og fungerer ikke som juridisk rådgivning. I er velkommen til at tage kontakt til Horten, hvis testens resultat giver anledning til spørgsmål.

Når vi rådgiver ordregiver

er vores kunder typisk kommuner, kommunalt ejede selskaber, selvejende institutioner, offentlige virksomheder og almene boligselskaber, der planlægger eller er i gang med udbud af alt fra serviceydelser og vareindkøb til store it- og byggeprojekter.

Vi hjælper blandt andet med:

 • Vurdering af udbudspligt
 • Gennemførelse af udbud, herunder udarbejdelse af udbudsgrundlag (kontrakt- og udbudsdokumenter), samt projektledelse af hele udbudsprocessen
 • Kvalitetssikring af udbudsmateriale
 • Rådgivning om kontrolbud
 • Vurdering af de indkomne tilbud
 • Håndtering af forbehold i tilbud
 • Forhandlinger med tilbudsgivere
 • Klagesager ved både Klagenævnet for Udbud og domstolene

Når vi rådgiver tilbudsgiver

er vores kunder typisk erhvervsvirksomheder, hvor tilbud på offentlige udbud er en del af hverdagen, f.eks. arkitekter, ingeniører, byggefirmaer, entreprenører, medicinalvirksomheder, rengøringsfirmaer og konsulenter.

Vi hjælper blandt andet med:

 • Vurdering af udbudsmateriale
 • Kvalitetskontrol af tilbud
 • Tilbudsstrategi og optimering af tilbud
 • Forberedelse af og deltagelse i forhandlingsmøder
 • Vurdering af, hvorvidt konkurrerende tilbud overholder udbudsbetingelserne
 • Aktindsigtsbegæringer
 • Vurdering af evalueringsrapporter
 • Klagesager ved både Klagenævnet for Udbud og domstolene
 • Tilbud på udenlandske udbud

Video: Udbudsloven på 7 minutterHortens udbudshotline

Har du et udbudsretligt spørgsmål, som du ønsker at drøfte med en af vores jurister, er du altid velkommen til at ringe på vores gratis udbudshotline.

Vores hotline er tiltænkt generelle og afgrænsede spørgsmål, som i første omgang kan besvares i form af en telefonsamtale. Der kan eksempelvis være tale om spørgsmål om beregning af kontraktværdi, tærskelværdier, reglerne om standstill, udfyldning af udbudsbekendtgørelse mv.

Udbudshotlinen er åben 24 timer i døgnet.

Telefonnummeret til udbudshotlinen er 3334 4422.

Udbudsguides, modeller og flowcharts

Udbudsrettens A-Z

På online kurset "Udbudsrettens A-Z" giver partner, advokat Andreas Christensen en komplet gennemgang af udbudsrettens mest relevante regelsæt og praksis. Kurset består af 10 moduler og er for alle, der arbejder med at gennemføre udbud og/eller licitationer.

Udbudsrettens A-Z

arrangementer

It-udbudsret for specialister - Modul 1

Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup

Udbuds­netværksmøde i Aarhus

Horten Aarhus, Frederiks Plads 36, 8000 Aarhus C

It-udbudsret for specialister - Modul 2

Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup

Kommuner og statsstøtte

Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup

It-udbudsret for specialister - Modul 3

Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup

Workshop: Egnethedskrav i udbud

Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup

It-udbudsret for specialister - Modul 4

Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup

Konkurser i udbudskontrakter

Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup

Cirkulær økonomi – er det vejen frem?

Horten Aarhus, Frederiks Plads 36, 8000 Aarhus C

Netværk: Udbud og FN's 17 verdensmål - Tredje netværksmøde

Virtuelt netværksmøde

It-udbudsret for specialister - Modul 5

Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup

Workshop: Krav, mindstekrav og kontraktklausuler

Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup

It-udbudsret for specialister - Modul 6

Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup

Compliance-konference 2020

Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup

Workshop: Evalueringsmodeller og konkurrenceparametre

Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup

Sådan vinder du kontrakten – det gode tilbud

Horten Aarhus, Frederiks Plads 36, 8000 Aarhus C

Webinar: Bæredygtighed i offentligt byggeri

Webinar

Udbudsrettens A-Z - Skarrildhus

Skarrildhus Sinatur Hotel & Konference, Sdr. Ommevej 4, Skarrild, 6933 Kibæk

udbudsrets-teamet

Andreas Christensen

Partner

Jesper Petersen Bach

Partner

Louise Hilton Saggau

Senioradvokat

Anne-Sophie Kämpf Svane

Specialistadvokat

Marie Løvbjerg

Senioradvokat

Rikke Munk Rye Andersen

Advokat

Simone Reinhardt Nielsen

Advokat

Anne Katrine Elkjær-Holm

Advokat

Sidsel Marcussen

Advokat

Anders Jakobsen

Advokatfuldmægtig

Emilie Agerbak Halvorsen

Advokatfuldmægtig

Mads Peter Rosenius Olsen

Advokatfuldmægtig

Sebastian Greva

Advokatfuldmægtig

Rasmus Kirk Christensen

Erhvervsjuridisk fuldmægtig