Stefan Simmelsgaard Hansen rådgiver om generel erhvervsret, men især om insolvensretlige problemstillinger, herunder kuratoropgaver i konkursboer, inden- og udenretlige rekonstruktioner, kreditorrepræsentation, køb og salg af insolvente virksomheder, tvangsauktion over fast ejendom samt de tvister, der opstår som følge af insolvensbehandling.

Stefan er en erfaren procedureadvokat, med møderet for landsretten, og har bl.a. ført sager om omstødelse, konkurskarantæne, kautionshæftelse, K/S-forhold og andre erhvervsretlige tvister.

Stefan er certificeret insolvensadvokat hos Danske Insolvensadvokater, har i flere år undervist på Københavns Universitet i faget Tings- og kreditorret og aktuelt som ekstern lektor på Aarhus Universitet i faget konkursret.