Fredag den 10. november 2023 blev Scandinavian Energy Contractor A/S erklæret konkurs, og advokat Nicolai Dyhr fra Horten blev udpeget som kurator. 

Dygtige medarbejdere i Hortens insolvensafdeling arbejdede i dagene derefter i døgndrift med håndteringen af konkursboet efter selskabet, der udspringer af en af verdens største entreprenører inden for kraftværksbranchen, Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S (BWSC).

Kurator har i forbindelse med konkursbehandlingen haft en større budrunde på selskabets aktiviteter med en række køberemner. Aktiviteterne blev efter intense forhandlinger overdraget den 23. november 2023 til et nystiftet selskab ejet af to udenlandske kapitalfonde, der vil vækste og videreføre aktiviteterne fra selskabets hidtidige domicil.

Som en del af overdragelsesaftalen har køber overtaget størstedelen af de ansatte i virksomheden. Det er hermed lykkes kurator at redde et betydeligt antal arbejdspladser, samtidig med at virksomhedens primære aktiviteter fremover fortsat vil blive drevet fra Allerød.

Scandinavian Energy Contractor A/S blev stiftet den 24. marts 2021 på grundlag af en overdragelsesaftale med Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S. Virksomheden har i dag 52 medarbejdere, som har været involveret i kraftværksprojekter med en kapacitet på mere end 4.000 MW i 74 lande.

Kontakt

Stefan Simmelsgaard Hansen

Director, advokat (L)

Camilla Lynge

Advokat (L)

Cecilie Steen Mosgaard Høgskilde

Advokatfuldmægtig