Med den nye udbudslov ophæves sondringen mellem bilag IIA- og bilag IIB-tjenesteydelser. Mange af de ydelser, der på nuværende tidspunkt er kategoriseret som bilag IIB-tjenesteydelser – og som i kraft heraf ikke er udbudspligtige – vil herefter blive fuldt udbudspligtige.

kontakt

Andreas Christensen

Partner (H)