Annelouise Dalgaard Pedersen er specialiseret inden for udbudsret og statsstøtte. Hun har stor erfaring som rådgiver for både offentlige myndigheder og private virksomheder og har oparbejdet et særligt indgående kendskab til forsyningsvirksomheder og de praktiske og juridiske aspekter, som kendetegner disse.

Derudover er Annelouise certificeret Prince2-projektleder og agerer som projektleder i - ofte komplekse - processer med mange aktører og interessenter involveret.

Inden for specialet "Udbudsret" rådgiver Annelouise om alle aspekter af udbudsreglerne og de processer, som knytter sig dertil. Hendes erfaring spænder fra udformning af udbuds- og kontraktgrundlag, gennemførelse af udbudsprocesser til håndtering af klager (førelse af sager ved Klagenævnet for Udbud) og kontraktstyring. Annelouise har omfattende erfaring med udbud af komplekse bygge- og anlægsarbejder, som kræver særlige overvejelser – i både udbuds- og udførelsesfasen.

Annelouise er en erfaren underviser i udbudsret og underviser bl.a. på kurser i Bygherreforeningen, DANVA og Foreningen af Offentlige Indkøbere (IKA), ligesom hun er fast underviser på Hortens eget “Udbudsrettens A-Z”.

Inden for specialet "Statsstøtte" rådgiver Annelouise kommuner, forsyningsvirksomheder samt offentlige og private virksomheder om alle aspekter af statsstøttereglerne, herunder tilstedeværelsen af støtte, muligheder for (gruppe-)fritagelse, samt anmeldelsespligt. Hun har omfattende erfaring med at rådgive både offentlige og private parter i en juridisk og politisk kontekst. Hun underviser i DJØF-regi samt på Hortens egne kurser om emnet.

Derudover er Annelouise videnansvarlig partner i Horten.

Annelouise er omtalt i følgende internationale opslagsværker:
Legal500 - EU and competition (Recommended Lawyer)

She is the most skillful procurement specialist I have ever met. She has great abilities to find ways to optimise and solve hard obstacles.

IFLR1000, 2020

udgivelser

Nyheder