Annelouise Dalgaard Pedersen er specialiseret inden for udbudsret og statsstøtte. Hun har stor erfaring som rådgiver for både offentlige myndigheder og private virksomheder og har oparbejdet et særligt indgående kendskab til komplekse kontrakter og de kommercielle og juridiske aspekter, som kendetegner disse. Annelouise agerer ofte som tovholder og projektleder i komplekse processer med mange aktører og interessenter involveret.

Annelouise rådgiver om alle aspekter af udbudsreglerne og de processer, som knytter sig dertil. Foruden ad hoc rådgivning om mere principielle spørgsmål, omfatter hendes erfaring bl.a. udformning af udbuds- og kontraktgrundlag, gennemførelse af udbudsprocesser samt håndtering af klager (førelse af sager ved Klagenævnet for Udbud) og kontraktstyring. Hun har inden for de seneste par år ført adskillige klagesager, herunder bl.a. for Københavns Kommune (servicelovens § 112), IGT (it-kontrakt) og Efkon (bygge- og anlægsarbejde).

I relation til statsstøtte har Annelouise omfattende erfaring med at rådgive kommuner, forsyningsvirksomheder samt offentlige og private virksomheder. Hendes rådgivning omfatter tilstedeværelsen af støtte i forskellige relationer, muligheder for (gruppe-)fritagelse samt de aftaleretlige overvejelser knyttet til statsstøtte.

Annelouise er desuden en erfaren underviser og underviser bl.a. på kurser i DANVA og Foreningen af Offentlige Indkøbere (IKA), ligesom hun er fast underviser på Hortens egne kurser.

Annelouise er omtalt i følgende internationale opslagsværker:
Legal500 - EU and competition (Recommended Lawyer)

She is the most skillful procurement specialist I have ever met. She has great abilities to find ways to optimise and solve hard obstacles.

IFLR1000, 2020

Nyheder

Udgivelser