Mange myndigheder arbejder med at digitalisere traditionel sagsbehandling, såsom afgørelser om lovbestemte ydelser på baggrund af ansøgning. Vi beskriver i artiklen nogle af de juridiske hensyn, som er indgået i forskellige projekter, vi har bistået myndigheder med, og som er væsentlige at tænke ind ved etableringen af sådanne løsninger.

kontakt

Erik Wendelboe Christiansen

Advokat (H)