Erfaring og ekspertise inden for databeskyttelse

Hortens GDPR-team har betydelig erfaring med rådgivning om de databeskyttelsesreglerne og har særlig ekspertise på sektorregulerede områder, herunder sundhedssektoren, finansielle virksomheder, energisektoren og den offentlige sektor.

Vi repræsenterer ofte klienter i forbindelse med ansøgnings- eller klagesager for Datatilsynet, ligesom vi har mange års erfaring med indberetning af sikkerhedsbrud til Datatilsynet og underretning af de registrerede. Vores team har et tæt samarbejde med specialister fra andre af husets afdelinger og kan derfor tilbyde en bred tværfaglig rådgivning.

Vores klienter

Vores klientportefølje er bred og favner såvel danske som udenlandske virksomheder i alle størrelser fra iværksættere til børsnoterede virksomheder, fonde til offentlige myndigheder, herunder politisk ledede organisationer og virksomheder.

Professionel rådgivning inden for databeskyttelsesret

Vi hjælper vores klienter med en bred vifte af opgaver. Fælles for dem er, at vi altid forsøger at finde argumenter og løsninger, som vores klient kan arbejde med i praksis.

I 2022 fylder disse fem områder en del i vores daglige praksis:

 • Databehandlerrelationer (både for dataansvarlige og databehandlere), herunder overførsler til tredjelande og fastsættelse af supplerende foranstaltninger, særligt inden for sundhedssektoren og den finansielle sektor.
 • Cookie-samtykker og efterfølgende behandling og deling af personoplysninger og tilhørende privatlivspolitikker.
 • Klagesager for Datatilsynet.
 • Gennemførelse af GDPR-projekter for virksomheder, der ikke nåede det i 2018, eller som har behov for at genbesøge projektet, fordi det har stået stille siden. I projekterne arbejder vi med fortegnelser, samtykker, privatlivspolitikker, interne procedurer, risikovurderinger, mv.
 • Databeskyttelsesaspekter i forbindelse med undersøgelser i virksomheder og myndigheder.

Derudover hjælper vi ofte klienter med:

 • Etablering af whistleblowerordninger og bistand ved indberetninger.
 • Vurdering af rollerne som dataansvarlig og databehandleraftaler, screening af databehandlere, udarbejdelse af databehandleraftaler og rådgivning om kontrol af databehandlere, fx ved brug af cloudløsninger, apps, kunstig intelligens (AI) og brug af sociale medier.
 • Brug af persondataoplysninger og direkte markedsføring, herunder e-mailmarkedsføring og telefonsalg.
 • Rådgivning om særregler om behandling af personoplysninger og krydsfeltet til disse regler, herunder særligt markedsføringsloven, sundhedslovgivningen og den finansielle lovgivning.
 • Rådgivning om databeskyttelse i ansættelsesforhold, herunder i forhold til hjemmel til behandling af personoplysninger, overvågning af medarbejdere, deling af oplysninger i internationale koncerner mv.
 • Rådgivning om overdragelse af personoplysninger ved virksomhedsoverdragelse og konkurser.
 • Overførsel af personoplysninger til tredjelande og fastlæggelse af supplerende foranstaltninger, hvor det er nødvendigt.
 • Indsigtsbegæringer, både rådgivning og udsøgning af materiale.
 • Håndtering af sikkerhedsbrud, anmeldelse, underretninger og kommunikation med Datatilsynet.
 • Udarbejdelse af risikoanalyser og konsekvensanalyser.
 • Rådgivning om privacy by design og privacy by default.
 • Undervisning om databeskyttelsesreglerne.
 • Rådgivning om opsætning og brug af tv-overvågning.
 • Gennemførelse af mock tilsyn.

Webinarserie: GDPR fra A-Z

Hold dig opdateret på seneste nyt inden for databeskyttelse - GDPR på vores faste webinarserie. Læs mere og tilmeld dig her: GDPR fra A-Z

Kontakt

Anne Baandrup

Partner

Emilie Loiborg

Director, advokat

Maria Pilh Arendsdorf Bengtsen

Director, advokat (L)

Ruth Caddock Hansen

Director, advokat

Clara Øhrgaard

Advokatfuldmægtig

Julie Sabroe Gemzøe

Advokatfuldmægtig

The ability to quickly understand the challenge at hand and come up to speed is always valued.’

Legal 500, 2024

The involvement and ability is exceptional and internally aligned. The teams coordinate well and make it very easy to seek advice.

Legal 500, 2024

The partner engagement and availability is exceptional. Furthermore, the quality and knowledge is extremely high and highly appreciated when seeking advice and legal help.

Legal 500, 2024