Den 1. januar 2016 kom der nye regler om miljøgodkendelse af bilag 2-virksomheder og obligatorisk digital anmeldelse.

kontakt

Henriette Soja

Partner (H)