Henriette Soja har gennem en lang årrække specialiseret sig i miljøret og er en af Danmarks førende advokater inden for denne disciplin. Hun har således rådgivet i mange principielle sager inden for miljø-, plan- og byggeområdet og ført forhandlinger og en lang række principielle retssager inden for alle de sagsområder, der traditionelt varetages af den kommunale tekniske forvaltning og den kommunale forsyningssektor.

Henriette har lang erfaring med udførelsen af miljørelaterede due diligence-projekter, compliance-programmer og risikostyring i private virksomheder. Hun har repræsenteret kommuner og private virksomheder i nogle af de største miljø- og byggesager i nyere tid, ligesom hun har gennemført advokatundersøgelser inden for miljø-, plan- og byggeområdet.

Henriette underviser på advokatfuldmægtiguddannelsen og på den særlige miljøjurauddannelse under Kommunernes Landsforening. Siden 1998 har hun været ekstern lektor ved Copenhagen Business School i erstatning og forsikring og forinden underviser i offentlig ret ved Københavns Universitet. Hun har endvidere en omfattende kursus- og foredragsvirksomhed, herunder specialkurser for myndigheder og private virksomheder om miljø-, kommunal- og forvaltningsret.

Henriette er omtalt i følgende internationale opslagsværk:
Legal 500 - Environment (Recommended Lawyer og Leading individual)
Best Lawyers - Environmental Law

Henriette Soja is among the strongest in her field. Her legal expertise is top notch and she manages to advise on a complex world with multiple interests on the client side.

Legal 500, 2024

Nyheder

Udgivelser