Hør fra eksperter og praktikere, hvordan konkrete klimasikringsprojekter gennemføres og med fokus på samarbejde mellem kommuner og forsyningsselskaber.

Horten inviterer til en dag med faglige drøftelser om konkrete projekter ud fra en praktisk vinkel,
hvor vi både ser på gennemførslen af projekterne i praksis og på, hvordan den retlige ramme
spiller sammen med de forskellige typer af projekter.

Vi vil særligt se nærmere på samarbejdet mellem kommuner, staten og forsyningsselskaber og samarbejde på tværs af flere kommuner og flere forsyningsselskaber. Fokus vil være på disse typer af projekter:

• Kystbeskyttelsesprojekter
• Vandløbsprojekter
• Klimaprojekter i vejarealer
• Skybrudsprojekter

For at gøre snakken om klimasikringsprojekter mere håndgribelig, har vi bedt en række eksperter og praktikere inden for området om at bidrage med læringspunkter og erfaringer fra deres egne konkrete projekter, der er gennemført eller er ved at blive gennemført.

Samlet set vil dagen give jer et indblik i, hvordan man kan gribe forskellige typer af
klimasikringsprojekter an, herunder hvordan man får stablet et godt samarbejde på benene og
forholder sig til forskellige typer af udfordringer.

Efter arrangementet byder vi på en bid mad og et glas vin, og der er mulighed for at netværke
med de andre deltagere og Hortens eksperter.

Håndtering af klimaændringerne

Klimasikringsprojekter fylder af gode grunde mere og mere i det offentlige Danmark, hvor
der i stigende omfang iværksættes projekter om bl.a. kystbeskyttelse, skybrudsløsninger,
vandløbsregulering mv. Alle med et fælles formål om at håndtere udfordringerne ved
klimaændringerne.

Se programmet her.

Målgruppe

Arrangementet henvender sig særligt til kommuner, forsyningsselskaber, offentlige virksomheder og tekniske rådgivere inden for klimasikringsområdet.

Praktisk information

Forplejning

Hjemmelavede sandwich, kage, små anretninger, kaffe/the/sodavand.

Video og billeder

Vi gør opmærksom på, at der kan blive taget situationsbilleder og optaget video under arrangementet, som kan blive brugt i markedsføringsøjemed.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på event@horten.dk.

Oplægsholdere

Tue Trier

Director, advokat (L)

Marie Bockhahn

Specialistadvokat (H)

Rikke Munk Rye Andersen

Director, advokat