Marie Bockhahn er specialiseret indenfor miljø- og planret, forsyningsret og generel offentlig ret. Hun har stor erfaring med rådgivning af kommuner og offentlige og private virksomheder om særligt miljøgodkendelser, planforhold, jordforurening, affald og vand- og spildevandsforsyning. Hun har endvidere stor erfaring med miljøretlig due diligence, gennemførelse af retssager og undervisning indenfor sine specialer.

udgivelser