Marie Bockhahn er specialiseret inden for miljø- og planret, forsyningsret og generel offentlig ret. Hun har stor erfaring med rådgivning af kommuner og offentlige og private virksomheder om særligt miljøgodkendelser, planforhold, jordforurening, affald og vand- og spildevandsforsyning.

Inden for miljø- og planret rådgiver Marie blandt andet om udarbejdelse af og dispensationer fra lokalplaner, regulering af forurenende virksomheder og ansvar for jordforurening.

På forsyningsområdet rådgiver Marie om vand- og spildevandsforsyning og særligt om fastsættelse og beregning af anlægs- og tilslutningsbidrag samt forsyningspligt.

Marie har herudover stor erfaring med miljøretlig due diligence inden for en bred vifte af forskellige sektorer og i forbindelse med overdragelse af både offentligt ejede og privat ejede virksomheder.

Hun har ført en lang række principielle retssager inden for sine specialer og fører særligt retssager om blandt andet jordforurening, planforhold, offentligt erstatningsansvar og vand- og spildevandsforsyning.

Marie er en erfaren underviser både ved Hortens interne kurser og hos eksterne kursusudbydere, ligesom hun afholder skræddersyede kurser for kommuner og forsyningsselskaber.

Udgivelser