Rikke Munk Rye Andersen rådgiver om udbudsret og konkurrenceret – både i et EU-retligt og i et nationalt perspektiv. Hun er specialiseret inden for udbudsretten, hvor hun bl.a. rådgiver ordregivere og tilbudsgivere om udbudsretlige forhold.

Hun har stor erfaring med håndtering af hele udbudsprocessen, herunder vurderinger og anbefalinger ved valget af udbudsformer, tilrettelæggelse af udbudsprocessen samt udarbejdelse af udbudsmateriale (udbudsbekendtgørelse, udbudsbetingelser og kontraktgrundlag).

Rikke har været projektleder på flere store udbud og har i den forbindelse opnået erfaring i at gennemføre processer med mange aktører, hvilket har givet Rikke specifik erfaring med at gennemføre udbud med forhandlinger.

Derudover har Rikke håndteret og gennemført en lang række af klagesager, særligt ved Klagenævnet for Udbud.

Rikke har desuden erfaring som underviser på Hortens kursus 'Udbudsrettens A-Z'.