Rikke Munk Rye Andersen rådgiver om udbudsret og konkurrenceret – både i et EU-retligt og et nationalt perspektiv. Hun er specialiseret i udbudsret og rådgiver bl.a. ordregivere og tilbudsgivere om udbudsretlige forhold.

Hun har stor erfaring med håndtering af hele udbudsprocessen, herunder vurderinger og anbefalinger ved valget af udbudsformer, tilrettelæggelse af udbudsprocessen samt udarbejdelse af udbudsmateriale (udbudsbekendtgørelse, udbudsbetingelser og kontraktgrundlag).

Rikke har været projektleder på flere store udbud og har i den forbindelse opnået erfaring i at gennemføre processer med mange aktører, hvilket har givet Rikke specifik erfaring med at gennemføre udbud med forhandlinger og konkurrencepræget dialog.

Derudover har Rikke håndteret og gennemført en lang række klagesager, herunder særligt ved Klagenævnet for Udbud.

Rikke har desuden erfaring som underviser på Hortens kursus "Udbudsrettens A-Z".