Regeringen har sendt et lovforslag i høring, der skal sikre, at en række EU-rettigheder videreføres for britiske statsborgere, der opholder sig i Danmark efter EU-reglerne om fri bevægelighed, såfremt Storbritannien udtræder af EU uden en udtrædelsesaftale. Storbritannien forventes at udtræde af EU den 29. marts 2019.

Hvis Brexit bliver gennemført uden en udtrædelsesaftale mellem Storbritannien og EU, vil Storbritannien EU-retsligt være at anse som et tredjeland, og statsborgere herfra vil ikke længere nyde de rettigheder, de i dag har som EU-borgere.

Det er første gang, en medlemsstat forlader EU, og det er endnu ikke muligt at forudsige, hvilke konsekvenser det vil have for de berørte borgere, hvis der ikke foreligger en udtrædelsesaftale. Derfor har EU opfordret medlemsstaterne til at anlægge en generøs tilgang til de statsborgere fra Storbritannien, der allerede opholder sig i medlemsstaten ved udtrædelsestidspunktet. Regeringen har nu sendt et lovforslag i høring, der vil sikre de berørte personer en række rettigheder, som vil gælde i en overgangsperiode.

Opholdsret videreføres

Lovforslaget foreslår, at opholdsbekendtgørelsen om udlændinge, der er omfattet af EU's regler, fortsat skal gælde for statsborgere fra Storbritannien, der på udtrædelsestidspunktet udøver retten til fri bevægelighed i Danmark samt deres familiemedlemmer. Det vil sige, at britiske statsborgere og deres familiemedlemmer, som allerede opholder sig i Danmark, kan blive i Danmark på samme vilkår som i dag uden at skulle ansøge om nyt opholdsgrundlag efter udlændingelovens regler. Det foreslås også, at allerede opnået ret til tidsubegrænset ophold efter EU-retten bevares.

Ret til ydelser som sygedagpenge og barsel videreføres

På beskæftigelsesområdet foreslås det, at de gældende rettigheder i forhold til ydelser som sygedagpenge og barsel videreføres. Samtidig foreslås det, at statsborgere fra Storbritannien, der har optjent ret til dansk social pension på udtrædelsestidspunktet vil bevare den ret, og at retten til at medtage ydelser fra Danmark for så vidt angår førtidspension, folkepension, fleksydelse og efterløn bevares, men at retten til at medtage andre ydelser bortfalder.

Ligebehandlingsprincippet opretholdes

Derudover foreslås det, at ligebehandlingsprincippet i medfør af forordningen om arbejdskraftens frie bevægelighed opretholdes, så britiske statsborgere i Danmark fortsat ligebehandles med EU-statsborgere, og at danske statsborgere og EU-statsborgere ligebehandles ved ophold i Storbritannien.

På samme måde foreslås det, at der fortsat sker medregning af perioder i Storbritannien til brug for optjening af ret til ydelser.

Brexits videre forløb

Lovforslaget vil alene træde i kraft, hvis Storbritannien udtræder af EU uden en udtrædelsesaftale. Desuden er det en forudsætning, at ordningen er midlertidig, idet man ønsker at sikre en blid overgang til Storbritannien status som tredjeland. De foreslåede lovændringer viser dog, at britiske statsborgere i Danmark, og formentlig også danske statsborgere, som opholder sig i Storbritannien, ikke i første omgang vil miste samtlige rettigheder, der følger af EU-retten, men at der arbejdes for at sikre en blid overgang. Vi holder naturligvis øje med udviklingen og vil sørge for at holde jer opdateret.