Erfaring og ekspertise i EU-ret og menneskerettigheder

Hortens EU-retlige ekspertise er en integreret del af enhver juridisk rådgivning og sparring. Vi har en bred international erfaring og rådgiver dagligt danske og udenlandske virksomheder om problemstillinger, der er reguleret af EU-retten eller berører andre former for internationale retsforhold.

Derudover har vi mange års erfaring med at forstå, fortolke og formidle de særlige regler og rettigheder, der følger af EU-traktaterne. Vores ekspertise favner alle spørgsmål og problemstillinger i relation til grundlæggende EU-retlige principper, herunder den frie bevægelighed for personer, varer og kapital, samt den frie etableringsret.

Vi har endvidere erfaring med anvendelse af de menneskerettigheder, der følger af blandt andet Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og EU's Charter om Grundlæggende rettigheder.

Vores klienter

Vores klienter er danske og udenlandske virksomheder, som arbejder på tværs af de europæiske grænser, med de udfordringer og muligheder dette indebærer.

Professionel rådgivning i EU-ret og menneskerettigheder

  • Assistance til virksomheder og offentlige organisationer med at fortolke og håndhæve EU-retten i praksis
  • Førelse af sager om Danmarks mulige overtrædelser af frihedsrettighederne, både i form af sagsanlæg ved domstolene og i form af henvendelser til danske myndigheder eller Europa-Kommissionen
  • Assistance til at rette henvendelse til politikere, ministerier og Europa-parlamentarikere for at præsentere virksomheders behov eller problemstillinger samt for at rette fokus på en konkret situation
  • Assistance til spørgsmål om overholdelse og overtrædelse af EU-menneskerettighedserklæringen og EU Charteret Rådgivning om FN's verdenserklæring om menneskerettigheder
  • Assistance til vurdering, fortolkning og håndhævelse af de grundlæggende frihedsrettigheder
  • Assistance til spørgsmål i relation til ytringsfrihed, forsamlingsfrihed og foreningsfrihed.

Teamet for EU-ret og menneskerettigheder

Andreas Christensen

Partner (H)

Anne Louise Ellingsøe

Advokat

Excellent and skilled law firm.

Legal 500, 2024

Up to speed and highly focused on any new developments within public procurement law and state aid law. Impressive marketing efforts which contributes to maintaining strong visibility from a piers perspective.

Legal 500, 2024

The firm has a strong team with standout specialists, particularly within procurement.

Chambers, 2023

I would say that the lawyers are a pleasure to work with.

Chambers, 2023

The team is very communicative and is a pleasant partner to work with.

Legal 500, 2022

Highly competent and always available.

Legal 500, 2021

The individuals are very professional, committed and at the same time informal in their work-flow, so that quick solutions are produced.

Legal 500, 2021