Erfaring og ekspertise i eu-ret og menneskerettigheder

Hortens EU-retlige ekspertise er en integreret del af enhver juridisk rådgivning og sparring. Vi har en bred international erfaring og rådgiver dagligt danske og udenlandske virksomheder om problemstillinger, der er reguleret af EU-retten eller berører andre former for internationale retsforhold.

Derudover har vi mange års erfaring med at forstå, fortolke og formidle de særlige regler og rettigheder, der følger af EU-traktaterne. Vores ekspertise favner alle spørgsmål og problemstillinger i relation til grundlæggende EU-retlige principper, herunder den frie bevægelighed for personer, varer og kapital, samt den frie etableringsret.

Vi har endvidere erfaring med anvendelse af de menneskerettigheder, der følger af blandt andet Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og EU's Charter om Grundlæggende Rettigheder.

Vores klienter

Vores klienter er danske og udenlandske virksomheder, som arbejder på tværs af de europæiske grænser, med de udfordringer og muligheder dette indebærer.

Proffesionel rådgivning i EU-ret og menneskerettigheder

  • Assistance til virksomheder og offentlige organisationer med at fortolke og håndhæve EU-retten i praksis
  • Førelse af sager om Danmarks mulige overtrædelser af frihedsrettighederne, både i form af sagsanlæg ved domstolene og i form af henvendelser til danske myndigheder eller Europa-Kommissionen
  • Assistance til at rette henvendelse til politikere, ministerier og Europa-parlamentarikere for at præsentere virksomheders behov eller problemstillinger samt for at rette fokus på en konkret situation
  • Assistance til spørgsmål om overholdelse og overtrædelse af EU-menneskerettighedserklæringen og EU Charteret Rådgivning om FN's verdenserklæring om menneskerettigheder
  • Assistance til vurdering, fortolkning og håndhævelse af de grundlæggende frihedsrettigheder
  • Assistance til spørgsmål i relation til ytringsfrihed, forsamlingsfrihed og foreningsfrihed.
They are easy to reach, constructive and good at putting themselves in the client's position. They are very solution-oriented, they can adapt and are good at communicating.

Chambers Europe, 2017

They are responsive, available, helpful, very hands-on and specific.

Chambers Europe, 2017

teamet for eu-ret og menneskerettigheder

Andreas Christensen

Partner

Lisbet Vedel Thomsen

Senioradvokat

Louise Hilton Saggau

Senioradvokat

Mads Peter Rosenius Olsen

Advokatfuldmægtig

Martin Guldbrandt Hansen

Advokatfuldmægtig