Efter Hortens generalforsamling den 19. april kan vi byde velkommen til tre nye medlemmer i bestyrelsen, nemlig Line Markert, Lise Lotte Hjerrild og Sophus Bøgeskov Christensen. Med valget lykkes Horten med ambitionen om at have mindst to kvinder repræsenteret i vores bestyrelse.

For bedre at kunne møde de udfordringer, der kommer, har den nyvalgte bestyrelse samtidig valgt at konstituere sig med et fælles formandskab bestående af Mikkel Primdal Kæregaard og Line Markert.

Bedre rustet til fremtiden

Den nye ledelse af bestyrelsesarbejdet sikrer en endnu bredere og stærkere forankring i partnerkredsen, så bestyrelsen og partnerskabet er bedst muligt rustet til det arbejde, der ligger forude:

"Jeg ser den nye konstruktion med et fælles formandskab som et helt naturligt skridt for Horten. Det er noget, vi kender fra store, internationale advokathuse, og noget, der vil styrke os både internt og eksternt. Hos Horten ser vi forandringer som et livsvilkår og noget, der skaber muligheder. Nu glæder jeg mig til at tage fat på arbejdet sammen med Mikkel og den øvrige bestyrelse”, udtaler Line Markert.

Mikkel Primdal Kæregaard supplerer:

"Nye øjne på tingene og et bredere formandskab i bestyrelsen kan bidrage til en endnu stærkere forankring af de initiativer, der fremover skal være med til at forløse Hortens fulde potentiale. Jeg glæder mig til samarbejdet og til at komme videre med de initiativer, der skal til, for at vi kan bevare og udbygge vores position som strategisk samarbejdspartner for mange af landets førende organisationer, det være sig i den private som i den offentlige sektor."

Hortens nye bestyrelse:

  • Mikkel Primdal Kæregaard (medforperson), partner, Corporate M&A
  • Line Markert (medforperson), partner, Energi, Forsyning & Infrastruktur
  • Søren Hornbæk Svendsen, partner, Energi, Forsyning & Infrastruktur
  • Andreas Christensen, partner, Offentlig Regulering
  • Lars Lüneborg, partner, Bank & Finans
  • Lise Lotte Hjerrild, partner, Corporate M&A
  • Sophus Bøgeskov Christensen, partner, Proces, Erstatning & Ansættelsesret

Kontakter

Jesper Boe Nordal

Head of Communications

Christian Gregersen

Managing Partner