De tre directors er Emilie Loiborg, Sidsel Marcussen og Maria Pilh Arendsdorf, som kommer fra specialerne offentlig ret og immatrialret. Ny specialistadvokat er Rasmus Bytoft Sundstrup fra Inkasso & Finansielle Services.

Horten har valgt at styrke sit team af directors med tre nye udnævnelser, som hver især bidrager med kompetencer, erfaring og stort engagement.

Advokat Emilie Loiborg Loiborg har betydelig erfaring og specialistviden inden for vækstområdet digital forvaltning og dataetik, hvor Horten ikke tidligere har gjort sig gældende. Emilie har et ekstraordinært drive med sans for forretningsudvikling, og hun bidrager kontinuerlig og på eget initiativ til forretningsudvikling. Hun er derved også en stærk rollemodel.

Advokat (L) Maria Pilh Arendsdorf er en særdeles dygtig advokat med stor arbejdskapacitet og en faglig båndbredde, der spænder over alle grene af IP-ret, markedsføringsret og GDPR. Maria har i kraft af sin stærke faglighed en naturlig autoritet, som fuldmægtige og studenter spejler sig i. Hun uddanner yngre jurister og spiller en meget væsentlig rolle i afdelingen som sparringsmæssigt ankerpunkt.

Advokat Sidsel Marcussen har et solidt fagligt kendskab til både udbudsret, kontraktret og aktindsigt og har derudover en god evne til at omsætte juraen til praktisk anvendelige løsninger. Sidsel håndterer selvstændigt både sager og klienter og har i sin tid i Horten varetaget en række store og komplekse udbud, både på

Udover de tre directors udnævner Horten en ny specialistadvokat med speciale i Inkasso & Finansielle Services:

Advokat Rasmus Bytoft Sundstrup har erfaring med komplekse godkendelsesprocesser og hans rolle som tovholder for større projekter understreger hans evne til at håndtere udfordrende opgaver. Rasmus' engagement i Horten og Inkasso & Finansielle Services er tydeligt både i hans rolle som vidensansvarlig og i hans evne til at samarbejde på tværs af afdelinger.

Kontakt

Emilie Loiborg

Director, advokat

Maria Pilh Arendsdorf Bengtsen

Director, advokat (L)

Sidsel Marcussen

Director, advokat

Rasmus Bytoft Sundstrup

Specialistadvokat