Erhvervsministeriet har den 17. december 2018 sendt et udkast til lov om ændring af hvidvaskloven i høring. Lovforslaget medfører bl.a., at hvidvasklovens anvendelsesområde udvides til at omfatte udbydere af veksling mellem virtuelle valutaer og fiatvalutaer samt udbydere af virtuelle tegnebøger.

Det 5. hvidvaskdirektiv (AMLD 5) blev vedtaget den 30. maj 2018. Lovforslaget implementerer således AMLD 5 i dansk ret. Formålet med direktivet er at styrke indsatsen mod, at kriminelle misbruger danske virksomheder og det finansielle system til hvidvask af penge og terrorfinansiering. Det gøres bl.a. ved at forebygge risici forbundet med brugen af virtuelle valutaer, som f.eks. Bitcoin og Ethereum (ether).

Lovforslaget indeholder således bestemmelser, der medfører, at udbydere af veksling mellem virtuelle valutaer og fiatvalutaer samt udbydere af virtuelle tegnebøger vil være omfattet af reglerne i hvidvaskloven. Det er første gang i dansk ret, at virtuelle valutaer omfattes af den finansielle regulering.

Lovforslag indeholder første juridiske definition af virtuelle valutaer

Udbydere af veksling mellem virtuelle valutaer og fiatvalutaer vil omfatte de handelspladser, hvor det er muligt at handle mellem virtuelle valutaer og fiatvalutaer, enten hvor handelspladsen fungerer som mellemmand mellem køber og sælger, eller hvor handelsplatformen selv udbyder virtuelle valutaer til salg mod køb med fiatvalutaer. Lovforslaget indeholder også den første definition af virtuelle valutaer i dansk ret og EU-retten, som defineres således:

Virtuelle valutaer: Et digitalt udtryk for værdi, som ikke er udstedt eller garanteret af en centralbank eller en offentlig myndighed, ikke nødvendigvis er bundet til en lovligt oprettet valuta og ikke har samme retsstatus som valuta eller penge, men som accepteres af fysiske og juridiske personer som vekslingsmiddel, som kan overføres, lagres og handles elektronisk.

Forudsat at lovforslaget vedtages i sin nuværende form, vil det således medføre, at udbydere af veksling mellem virtuelle valutaer og fiatvalutaer samt udbydere af virtuelle tegnebøger omfattes af hvidvaskloven.

Det vil bl.a. betyde, at disse enheder skal udarbejde en risikovurdering, der bygger på virksomhedens konkrete forretningsmodel. Derudover skal disse udbydere gennemføre kundekendskabsprocedurer, når der etableres en forretningsforbindelse eller ved udførelsen af en enkeltstående transaktion på 500 euro eller derudover ved veksling mellem virtuelle valutaer og fiatvalutaer. Det gælder, uanset om transaktionen sker på én gang eller som flere transaktioner, der er eller ser ud til at være indbyrdes forbundet.

De omfattede enheder vil ligeledes være forpligtet til at have en anonym whistleblowerordning, hvor deres ansatte via en særlig, uafhængig og selvstændig kanal kan indberette overtrædelser eller potentielle overtrædelser af hvidvaskloven og regler udstedt i medfør heraf, ligesom de vil blive omfattet af reglerne om underretning til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet.
Der er lagt op til, at loven skal træde i kraft den 10. januar 2020.

Horten følger løbende Folketingets behandling af lovforslaget.

Kontakt

Lars Lüneborg

Partner