Erfaring og ekspertise inden for markedsføring, e-handel & betalingstjenester

I en virkelighed, hvor de store aktiver i stigende omfang er baseret på rettigheder, digitale tjenester og andet indhold, bliver behovet for rådgivning større og større. Juraen kan være en stopklods for nye initiativer, og det er væsentligt, at der søges juridisk rådgivning tidligt i alle processer for at sikre, at man har juraen med hele vejen.

Hortens team kender de faldgruber, der er, og har stor erfaring med at tilbyde rådgivning inden for de juridiske specialer, som omkranser områderne markedsføring, e-handel og betalingstjenester. Vi er specialister i den rettighedsbaserede jura, herunder ophavsret, persondataret, varemærkeret og fødevareret, som hænger tæt sammen med markedsføringsretten. Derudover har vi et stærkt it-team med certificerede it-advokater, der bistår på det digitale område.

Gennem vores store engagement i de relevante brancheorganisationer, såvel nationalt som internationalt, sikrer vi, at vi taler samme sprog som vores klienter igennem hele rådgivningsforløbet. Vores erfaring er funderet i en bred klientbase i Danmark og internationalt og tæt kontakt til såvel relevante myndigheder og brancheorganisationer. Vi har et bredt og stærkt internationalt netværk og stor erfaring med at koordinere og cleare internationale kampagner.

Vores ydelser inden for markedsføring, e-handel og betalingstjenester

 • Markedsføring

  Hortens team har mange års erfaring med alle aspekter af markedsføringsretten – fra spørgsmål om reklamekampagners lovlighed til retssager om krænkelse. Vi yder ofte rådgivning før lancering af nye produkter/ydelser/tjenester for i videst muligt omfang at sikre, at vores klienter undgår at komme i Forbrugerombudsmandens søgelys og har stor erfaring med at håndtere sagerne, hvis det allerede er sket.

  Vores klienter er virksomheder i rollen som annoncører online og offline, e-handelsvirksomheder og produktionsselskaber. Vores klienter er også reklamebureauer, mediebureauer, medier og konsulenter i den kreative verden. Vi rådgiver både danske virksomheder og udenlandske selskaber med markedsføringsaktiviteter i Danmark.

  Vi hjælper blandt andet med

  • Juridisk gennemgang af markedsføringskampagner
  • Udarbejdelse af pligttekster
  • Markedsføring af sundhedsydelser
  • Reglerne for uanmodet markedsføring – spam
  • Grøn markedsføring
  • Prismarkedsføring
  • Markedsføring rettet mod børn og unge
  • Sammenlignende reklame
  • Alle former for salgsfremmende foranstaltninger (herunder præmiekonkurrencer, rabatkuponer, tilgift mv.)
  • Brugergenereret indhold (særligt relevant på Facebook, Instagram og andre sociale medier)
  • Produktefterligningssager
  • At udarbejde, forhandle og fortolke kontrakter
  • At føre retssager og bistå i andre tvister
 • E-handel

  Horten er stærkt specialiseret i rådgivning om e-handel. Vi er pionerer på området og har været dybt engageret i branche- og foreningsarbejde siden e-handlen tog form. E-handel er tæt forbundet med markedsføringsretten, persondataret og it-ret. Også på disse områder har Horten stor erfaring og ekspertise, og vores specialister sikrer en integreret løsning, hvor vi kommer hele vejen rundt om sagen.

  Vores klienter er alle typer af danske og udenlandske virksomheder, der har en hjemmeside og dermed er underlagt reglerne for e-handel. Vi repræsenterer ofte finansielle institutioner, e-handelsvirksomheder, fødevarevirksomheder, dealsites, gaming-virksomheder, it-virksomheder og medier.

  Vi hjælper blandt andet med

  • At tjekke hjemmesider for overholdelse af lovgivningen
  • At udarbejde og gennemgå privacy policies, cookie policies (herunder indhente samtykke i nødvendigt omfang), terms & conditions mv.
  • At føre sager ved Forbrugerombudsmanden og andre myndigheder, herunder Erhvervsstyrelsen
  • At udarbejde, forhandle og fortolke kontrakter
  • At føre retssager og bistå i andre tvister.
 • Betalingstjenester

  Betalingstjenester er et meget kompleks og tæt reguleret område. Grænsedragningen mellem betalingssurrogater, e-penge og de forskellige kategorier af betalingstjenester, er ofte vanskelig, og det bliver ikke mindre kompliceret af, at områderne håndhæves af forskellige myndigheder.

  Horten har stor erfaring med rådgivning om betalingstjenester, herunder grænsedragningen mellem de forskellige tjenester, anmeldelse/ansøgning om relevante tilladelser og udarbejdelse af de nødvendige dokumenter, herunder vilkår for brug.

Teamet for markedsføring, e-handel og betalingstjenester

Lars Lüneborg

Partner

Maria Pilh Arendsdorf Bengtsen

Director, advokat (L)

Ruth Caddock Hansen

Director, advokat

Anna Færch Hansen

Advokatfuldmægtig

Caroline Bang

Advokatfuldmægtig