Datatilsynet har den 11. juni 2019 politianmeldt og indstillet IDdesign A/S til en bøde på 1,5 mio. kr. for manglende sletning af oplysninger om ca. 385.000 kunder.

For anden gang i år indstiller Datatilsynet en virksomhed til en bøde i millionklassen for manglende overholdelse af databeskyttelsesforordningens krav til sletning af personoplysninger.

Møbelvirksomheden IDdesign A/S er efter et tilsynsbesøg fra Datatilsynet blevet politianmeldt og indstillet til en bøde på 1,5 mio. kr. for manglende sletning af personoplysninger om ca. 385.000 kunder, som IDdesign A/S ikke længere havde noget gyldigt formål til at behandle.

Yderligere blev der af tilsynet udtalt alvorlig kritik af, at IDdesign A/S ikke havde fastlagt og kunne dokumentere frister for sletning af personoplysninger.

Indstillingen og politianmeldelsen af IDdesign A/S kommer i kølvandet på en lignende sag med Taxa 4x35>, hvor Datatilsynet i slutningen af marts 2019 politianmeldte og indstillede taxaselskabet til en bøde på 1,2 mio. kr. for manglende overholdelse af databeskyttelsesforordningens krav til sletning af personoplysninger.

Som de to sager viser, har Datatilsynet haft særligt fokus på de dataansvarliges overholdelse af databeskyttelsesforordningens krav til sletning af personoplysninger. Sletning af personoplysninger var således også et af Datatilsynets fokusområder for tilsyn i 2018.

Hvis du vil have et indblik i, hvad Datatilsynet ellers har spurgt ind til ved tilsynsbesøg, kan man på Datatilsynets hjemmeside læse nogle offentliggjorte eksempler på spørgeskemaer, som tilsynet har benyttet i 2018, ligesom tilsynsemner for foråret 2019 er blevet offentliggjort og kan ses her.

Hvis I er i tvivl om, hvorvidt jeres organisation behandler personoplysninger, der burde være slettet eller anonymiseret, eller hvis jeres organisation har brug for at få fastsat konkrete slettefrister for de personoplysninger, som I behandler, kan Hortens persondatateam hjælpe jer.