Justitsministeriet har anmodet Konkursrådet om at vurdere de lovgivningsmæssige og økonomiske konsekvenser af rekonstruktions- og insolvensdirektivet.

Europa-Parlamentet og Rådet vedtog 20. juni 2019 direktivet om rammerne for forbyggende rekonstruktion, gældssanering og udelukkelse og om foranstaltninger med henblik på mere effektive procedurer for rekonstruktion, insolvensbehandling og gældssanering.

Nu har Justitsministeriet anmodet Konkursrådet om at påbegynde det danske lovgivningsarbejde. Konkursrådet er således blevet anmodet at vurdere de lovgivningsmæssige og økonomiske konsekvenser af direktivet. Hvis Konkursrådet vurderer, at der er behov for lovændringer i den forbindelse, er Konkursrådet desuden blevet anmodet om at udarbejde et lovudkast.

Således er Danmarks implementering af direktivet igangsat, og Justitsministeriet har indstillet til, at Konkursrådet så vidt muligt afslutter sine overvejelser senest 15. november 2020.

Direktivet kræver umiddelbart ikke markante ændringer i de nugældende regler om rekonstruktioner, der blev indført i 2011. Det bliver dog interessant at se, hvilke overvejelser Konkursrådet vil gøre sig, idet implementeringen er en god mulighed for at overveje, om vores nuværende regler i øvrigt skal revideres og tilpasses.

Se også

Europa-Parlamentet vedtager direktiv om forebyggende rekonstruktion

EU-Rådet vedtager direktiv om forebyggende rekonstruktion

Kontakt

Piya Mukherjee

Partner (L)