Falck Danmark A/S (herefter "Falck") har 13. december 2019 fået en bøde på 30 mio. kroner af Københavns Byret for at have misbrugt sin dominerende position på markedet for ambulancetjenester i Danmark. Det er den indtil videre største bøde udstedt i en dansk konkurrencesag.

Baggrunden for bøden er, at Falck i 2014-2015 fastlagde en strategi om at ekskludere BIOS fra det danske marked for ambulancetjenester ved blandt andet at skabe negativ presseomtale om BIOS. Konkurrencerådet fastslog 31. januar 2019, at Falck havde misbrugt sin dominerende stilling på markedet for ambulancetjenester, og sagen blev herefter anmeldt til Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet (SØIK).

Byrettens afgørelse er afslutningen på det retlige forløb i kølvandet på Falcks retsstridige adfærd i 2014-2015, som hindrede konkurrencen på markedet for ambulancetjenester.

Udover bøden på 30 mio. kr. indgik Falck i juni 2019 et forlig med Region Syddanmark, BIOS' hollandske ejer og konkursboet efter BIOS, hvor Falck betalte 152,5 mio. kr. i erstatning til for overtrædelserne af konkurrenceloven.

Både Anklagemyndigheden og Falck har udsendt pressemeddelelser om bøden:

Anklagemyndigheden: Falck får bøde på 30 mio. kroner for at overtræde konkurrenceloven.

Falck: Falck betaler bøde på 30 mio. kroner i konkurrencesag fra 2014.

Kontakt

Andreas Christensen

Partner (H)