Datatilsynet har offentliggjort sine fokusområder for andet halvår af 2019. Tilsynene retter sig både mod den offentlige og den private sektor.

Ved Datatilsynets planlagte tilsyn for resten af året vil der være fokus på følgende fire temaer med dertilhørende underemner:

  • Databehandlere
  • Den daglige overvågning
  • Databeskyttelse i forbindelse med ansættelsesforhold
  • Automatiske afgørelser og profilering.

Databehandlere

Datatilsynet har valgt at fokusere på databehandlere på baggrund af de nye krav, som databeskyttelsesforordningen stiller til databehandlere. Tilsynet vil især fokusere på databehandlerens behandlingssikkerhed og brugen af underdatabehandlere.

Der vil blive ført tilsyn med leverandører til både den offentlige og private sektor.

Den daglige overvågning

Datatilsynet ser nærmere på kontrol på arbejdspladsen og opfyldelse af oplysningspligten, registrering af kunders købs- og rejsehistorik og automatisk nummerpladegenkendelse i indkøbscentre.

Ud over sidstnævnte oplyser tilsynet ikke, hvem de planlagte tilsyn bliver rettet mod.

Databeskyttelse i forbindelse med ansættelsesforhold

Datatilsynet vil have særligt fokus på sletning af oplysninger indsamlet i forbindelse med rekruttering og kontrolforanstaltninger i forhold til medarbejdere og opfyldelse af oplysningspligten.

Der vil blive ført tilsyn med en række kommuner, staten, den private sektor og en velgørende organisation.

Automatiske afgørelser og profilering

Tilsynene vil have fokus på overholdelse af reglerne om brug af individuelle automatiske afgørelser og profilering, og Datatilsynet har besluttet i første omgang at føre tilsyn hos et forsikringsselskab og hos en bank.