EU-Kommissionen har indledt en tilbundsgående undersøgelse for at vurdere, hvorvidt visse kapitaltilførsler, som Danmark og Sverige har ydet til PostNord og Post Danmark, er i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler. 

Post Danmark er den største leverandør af posttjenester i Danmark og har haft befordringspligten siden 1995. Det danske marked for posttjenester har været liberaliseret siden 2011 i overensstemmelse med postdirektivet. Post Danmark drives nu i fuld konkurrence med andre virksomheder.

I 2018 blev der gennemført tre særskilte støtteforanstaltninger:

  • En kapitaltilførsel på DKK 2,34 mia. fra PostNord til Post Danmark
  • En kapitaltilførsel på SEK 267 mio. (EUR 25 mio.) fra Danmark til PostNord
  • En kapitaltilførsel på SEK 400 mio. (EUR 37 mio.) fra Sverige til PostNord.

Efter EU's statsstøtteregler er støtte lovlig, hvis den foretages på vilkår, som en privat operatør ville have accepteret på markedsvilkår (det markedsøkonomiske investorprincip). Hvis dette princip ikke overholdes, vil støttemodtagerne få en økonomisk fordel, som deres konkurrenter ikke har.

I 2017 klagede brancheorganisationen for den danske vejgodstransport (ITD) til EU-Kommissionen over støtten og påstod, at den udgjorde ulovlig statsstøtte.

EU-Kommissionen konkluderede den 28. maj 2018, at Danmarks kompensation til Post Danmark i perioden 2017-2019 var i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler. De danske og svenske myndigheder mener, at kapitaltilførslerne ikke udgør statsstøtte efter EU-reglerne.

EU-Kommissionen er imidlertid blevet bekymret for, at kapitaltilførslerne ikke er sket på markedsvilkår. Derfor har Kommissionen åbnet en tilbundsgående undersøgelse af de nøgleparametre, som de danske og svenske myndigheder har lagt til grund for deres beslutning om at yde støtte. Nøgleparametrene omfatter fx den forventede vækst på brev- og logistikmarkederne og virkningen af Post Danmarks mulige konkurs for PostNord.

Undersøgelsen giver Danmark, Sverige, klageren og tredjeparter mulighed for at fremsætte bemærkninger.

Kontakt

Andreas Christensen

Partner (H)

Rikke Søgaard Berth

Partner