Rikke Søgaard Berth er specialiseret i de særlige forhold, der gælder for offentlige myndigheder, offentligt ejede selskaber og andre organisationer i spændingsfeltet mellem offentlig og privat. Hun har indgående erfaring med at rådgive om, hvordan det offentliges opgaver kan organiseres, fx i regi af fonde, foreninger, § 60-fællesskaber og aktieselskaber. Herudover rådgiver Rikke om samarbejde med private aktører, fx i OPS.

Rikke forestår jævnligt advokatundersøgelser, der omfatter afdækning af faktuelle forhold og juridiske vurderinger heraf. Rikke var ligeledes medlem af Advokatsamfundets følgegruppe for den nye vejledning om advokatundersøgelser.

Herudover har Rikke omfattende erfaring med kommunale tilskud og sponsorater til sport og kultur og har blandt andet udarbejdet aftalegrundlaget for etableringen af Tinderbox-festivalen i Odense. Derudover har hun rådgivet om de juridiske rammer for det danske konsortium, der afviklede den danske start på Tour de France i 2022 samt om aftalegrundlaget bag EM i herrefodbold (UEFA2020), der blev afviklet i København i sommeren 2021. I disse sager er særligt spørgsmål om hjemmel og organiseringsform for projekterne typisk relevante.

På beredskabsområdet har Rikke stået for etablering, udtræden fra og opløsning af § 60-fællesskaber, og på forsyningsområdet har hun etableret HOFOR og BIOFOS, der er ejet af hhv. otte og 15 kommuner. Herudover rådgiver Rikke om organiseringen af byudviklingsprojekter. I disse sager har Rikkes rådgivning særligt omhandlet de styringsmæssige forhold.

Endelig rådgiver Rikke om forvaltningsret, hjemmelsspørgsmål, kommunalfuldmagtsreglerne, styrelsesret og andre offentligretlige forhold. Rikke har omfattende erfaring med at føre sager ved det kommunale tilsyn (Ankestyrelsen og Indenrigs- og Sundhedsministeriet).

Rikke har været medlem af regeringens eksterne ekspertudvalg om havneloven, af udvalget om ekspropriation efter planloven og af arbejdsgruppen om fair og lige konkurrence mellem offentlig og privat. Herudover er Rikke medlem af bestyrelsen i Foreningen for Kommunal- og Forvaltningsret i Danmark.

I sin rådgivning trækker Rikke på sin erfaring med at arbejde i en politisk ledet organisation (Justitsministeriets departement) og sin baggrund som BA.scient.pol. Siden 2003 har Rikke undervist på Københavns Universitet, hvor hun nu er censor. I sommeren 2021 udkom 2. udgaven af ”Kommunale aktieselskaber” (Karnov), som Rikke er forfatter til.

Rikke er nævnt i følgende internationale opslagsværker:
Chambers - Public Law
Legal 500 - Environment

Rikke Søgaard Berth is the one you want to get hold of in the area of ​​public law. Her knowledge of the rules is up-to-date and she is focused on solutions.

Legal 500, 2024

Has the special gift of explaining complex matters in layman's terms and finding practical solutions to problems.

Chambers, 2019

Sources praise her communication skills, credibility and knowledge.

Chambers, 2019

Clients praise Rikke Søgaard Berth as being very 'straightforward' and 'easy to work with'. 

Chambers, 2018

Her ability to coordinate is very good. She understands the political implications of cases.

Chambers, 2018

Nyheder

Udgivelser