Rikke Søgaard Berth er specialiseret i de særlige forhold, der gælder for offentlige myndigheder og de offentligt ejede selskaber. Rikke rådgiver om organiseringen af det offentliges opgaver, herunder om samarbejde med private aktører.

Hun har stået for sammenlægning af kommunale forsyningsselskaber, f.eks. etableringen af HOFOR, hun rådgiver om de kommunale beredskaber, og hun har indgående erfaring med byudviklingsprojekter, herunder samarbejde mellem offentlig og privat. Hun rådgiver kommuner om støtte til kultur og sport, blandt andet har hun rådgivet om etableringen af Tinderbox-festivalen i Odense og om Tour de France-projektet, hvor det er lykkedes at få Tour de France til Danmark i 2021. Herudover rådgiver Rikke om forvaltningsret, hjemmelsspørgsmål, kommunalfuldmagtsreglerne, styrelsesret og andre offentligretlige forhold.

Rikke har været medlem af regeringens eksterne ekspertudvalg om havneloven, af udvalget om ekspropriation efter planloven og af arbejdsgruppen om fair og lige konkurrence. Herudover er Rikke medlem af bestyrelsen i Foreningen for Kommunal- og Forvaltningsret i Danmark.

Rikke har erfaring med at arbejde i en politisk ledet organisation fra sin tidligere ansættelse i Justitsministeriets departement, og hun har en baggrund som BA.scient.pol. Hun er medforfatter til bogen ”Kommunale aktieselskaber” (2009), og siden 2003 har Rikke undervist på Københavns Universitet, hvor hun nu er censor.

Rikke er nævnt i følgende internationale opslagsværker:
Chambers - Public Law

Has the special gift of explaining complex matters in layman's terms and finding practical solutions to problems.

Chambers, 2019

Sources praise her communication skills, credibility and knowledge.

Chambers, 2019

Clients praise Rikke Søgaard Berth as being very 'straightforward' and 'easy to work with'. 

Chambers, 2018

Her ability to co-ordinate is very good. She understands the political implications of cases.

Chambers, 2018

udgivelser

Nyheder