På baggrund af en analyse af de eksisterende ordninger for naboer til vindmøller og solcelleanlæg, er der indgået politisk aftale om udfasning af den nuværende køberetsordning, ændring af værditabsordningen og oprettelse af tre nye ordninger, der skal forbedre forholdene for de berørte borgere.

Ændringerne sker som en del af en bred politisk aftale, og formålet er at udbygge brugen af vedvarende energi i Danmark, hvilket skal være med til at indfri målsætningen om at reducere CO2-udledning med 70 % i 2030.

Salgsoption for naboejendomme

Beboelsesejendomme, der ligger inden for 4-6 gange møllehøjden af et vindmølleanlæg eller inden for 200 meter af et solcelleanlæg, bølgekraftanlæg eller vandkraftværk, vil nu få mulighed for at sælge ejendommen til den virksomhed, der opstiller projektet. Dermed kan borgere, der ikke ønsker at være naboer til et fremtidigt VE-projekt, sælge deres bolig til en værdi, der bliver vurderet af den uafhængige taksationsmyndighed.

Bonusordning til naboer

Der vil blive oprettet en bonusordning, hvor naboer, der bor inden for 4-8 gange møllehøjden af en vindmølle eller inden for 200 meter af en solcelleanlæg, vil modtage en årlig bonus. Bonussen vil være skattefri og løbe op i ca. 5.000 kr. årligt for naboer til vindmøller og ca. 2.000 kr. årligt for naboer til solcelleanlæg.

Grøn pulje til kommunerne

Den nye politiske aftale vil også have betydning for kommunerne. Den virksomhed, der opstiller enten vindmøller eller solcelleanlæg, skal nemlig betale et engangsbeløb til kommunerne alt efter, hvor mange MW anlægget producerer. Beløbet vil være størst for kystnære vindmøller, mens beløbet for landmøller vil være en smule mindre, og mindst for solcelleanlæg. Kommunerne skal bruge pengene i puljen til at forbedre de lokalområder, hvor der skal opstilles VE-anlæg.

Værditabsordningen ændres og køberetsordningen udfases

Tidspunktet for vurderingen af værditabet for en beboelsesejendom, hvor der bliver opstillet et VE-anlæg i nærheden, ændres til efter VE-anlægget er opstillet. Det skal bevirke, at vurderingen af værditabet bedre afspejler den faktiske forringelse af ejendommens værdi. Derudover vil køberetsordningen, hvor lokale borgere har mulighed for at købe andele i vindmøller, blive udfaset, da ordningen ikke har virket efter hensigten.

Lov til implementering af ændringerne forventes fremsat i februar 2020.

Kontakt

Søren Hornbæk Svendsen

Partner

René Frisdahl Jensen

Partner (L)