Erfaring og ekspertise inden for energi- og forsyningssektoren

Energi- og forsyningssektoren berører mange fagområder og brancher. For at imødekomme virksomheders, kommuners og forsyningsvirksomheders alsidige behov for juridisk rådgivning, består Hortens energiteam af jurister med specialisterfaring fra både det private erhvervsliv og fra offentlige myndigheder. Det betyder, at vi forstår vores klienters forretning og de vilkår, virksomheden opererer under i markedet. Det betyder også, at vi udnytter vores specialistviden til at sikre vores klienter værdifulde løsninger i en stadig mere konkurrencepræget sektor.

Energi- og forsyningsvirksomheder i Danmark agerer på et af de mest regulerede markeder, og vores kendskab til sektoren, gældende procedurer og regulatoriske forhold indgår som et værdifuldt grundlag, når vi hjælper danske og udenlandske virksomheder og forsyninger med at udarbejde vedvarende løsninger på området. Vi repræsenterer vores klienter ved forhandlinger og i tvister med andre markedsaktører og relevante myndigheder.

Horten har solid erfaring med liberaliseringsforløb og -processer og rådgiver om virksomhedens navigationsmuligheder i disse situationer inden for forsyningssektoren.

Som et af meget få danske advokatfirmaer har Horten desuden erfaring med kontrakter inden for opstrøm, olie og gas. Læs mere om vores rådgivningsområder herunder.

Vedvarende energi

 • Produktion af el ved sol og vind

  Vi rådgiver blandt andet i sager om: 

  • Køb, salg og finansiering af vindmølleprojekter – både onshore og offshore
  • Planlægning og miljøbeskyttelse
  • Rettigheder over fast ejendom
  • Elsalgsaftaler
  • Koncipering og fortolkning af kontrakter
  • Regulatoriske forhold i forbindelse med nye vedvarende energi-projekter
  • Støtte til vedvarende energi 
  • Nettoafregning af egenproducenter af vedvarende energi
  • Kommuners ejerskab til solceller og vindmøller.

Forsyning

 • Elforsyning

  Vi rådgiver blandt andet i sager om:

  • Reglerne for adgang til transmissions- og distributionsnet herunder prisreguleringen af net- og transmissionsvirksomheder
  • Regler om unbundling
  • Fortolkning af kontrakter
  • Reguleringen af kommunale elforsyningsaktiviteter, herunder elforsyningslovens modregningsregler
  • Bevillingsspørgsmål
  • Transaktioner og omstruktureringer.
 • Vand og spildevand

  Vi rådgiver blandt andet i sager om:

  • Tilrettelæggelse af drift og udvikling af virksomhedsstrategi
  • Omstrukturering
  • Udskillelse af forsyninger
  • Samarbejdsaftaler om bortledning af vand og fordeling af naturressourcer
  • Liberalisering
  • Regulatoriske forhold
  • Driftsmæssige spørgsmål, herunder gennemførelse af anlægsprojekter og håndtering af dialog og tvister med kunder mv.
  • Myndighedsbehandling
  • Transaktioner
  • Koncipering og fortolkning af kontrakter og leveringsbestemmelser (regulativer og betalingsvedtægter)
  • Strategisk rådgivning
 • Varme og affald

  Vi rådgiver blandt andet i sager om: 

  • Prisfastsættelse 
  • Omkostningsfordeling for affaldsforbrændingsanlæg, herunder forholdet mellem affald, varme og el
  • Varmeplanlægning, herunder udvikling og myndighedsbehandling af projektforslag
  • Fortolkning af affaldsreguleringen og udarbejdelse af regulativer og etablering af nye affaldsordninger
  • Udarbejdelse af affaldsplanlægning og affaldsregulativer
  • Etablering og udbud af affaldsordninger
  • Forholdet til kunder og konkurrenter, herunder kontraktindgåelse og klagesager 
  • Omstrukturering, selskabsgørelse og etablering af samarbejder.

Cleantech

 • Ren teknologi

  Vi rådgiver blandt andet i sager om:

  • Energiinfrastruktur
  • Opstart af Cleantech-virksomheder
  • Finansiering af bæredygtige energiløsninger
  • Miljølovgivning
  • Vedvarende energi
  • Vand og spildevand
  • Varme og affald

  Kontakt
  Advokat og Partner Søren Hornbæk Svendsen

Opstrøm

 • Efterforskning og produktion af olie og gas

  Vi rådgiver blandt andet i sager om: 

  • Licensansøgninger
  • Forhandling og indgåelse af Joint Operating Agreements
  • Overdragelse af licensandele (farm-in/farm-out)
  • Særlige regler for olie og gasaktiviteter
  • Aftaler om transport af råolie og gas
  • Forhandling og indgåelse af leverandøraftaler
  • Distribution, lagring og handel med olie og gas CO2 EOR (enhanced oil recovery)

  Kontakt
  Partner og advokat Søren Hornbæk Svendsen
  Partner og advokat Christian Tullberg

Dansk Forening For Klima og Energiret

 • Horten er sekretariat for Dansk Forening for Klima og Energiret

  Sekretariat

  Horten er sekretariat for Dansk Forening for Klima og Energiret. Henvendelse kan rettes til advokat Søren Hornbæk Svendsen. Søren Hornbæk Svendsen er formand for bestyrelsen.

  Formål

  Dansk Forening for Klima- og Energiret blev stiftet den 21. november 1984 og har til formål at fremme interessen for og kendskabet til de retlige spørgsmål, der knytter sig til produktionen, transporten og anvendelsen af energi – i Danmark såvel som i den øvrige del af verden.

  Energiretten og energireguleringen udvikler sig med stor hast, fordi der er stor fokus på energi i samfundet i dag. Det indebærer, at energiområdet i dag er underlagt komplekse retsregler, der påvirker og er påvirket af formueretlige og offentligretlige regler på nationalt, EU-retligt og folkeretligt grundlag.

  Foreningen er vært for foredrag og diskussioner med henblik på at øge interessen for området og debattere aktuelle juridiske spørgsmål og på den måde bidrage til udviklingen på retsområdet. Foreningen afholder 3-4 møder om året.

  Se mere om foreningen her: www.energiretsforeningen.dk

  Vedtægter

  Download foreningens vedtægter her.

Teamet bag energi, forsyning & infrastruktur

Søren Hornbæk Svendsen

Partner

Klavs Gravesen

Partner (L)

Line Markert

Partner (L), Forperson for bestyrelsen

Henriette Soja

Partner (H)

Christian Tullberg

Partner (L)

Andreas Schønbeck

Partner

Thomas Francis Beckett

Partner

Claus Bennetsen

Partner

Anne Sophie Kierkegaard Vilsbøll

Partner (H)

Jesper Petersen Bach

Partner

Ruth Caddock Hansen

Director, advokat

Horten has a very business-oriented and pragmatic approach to legal issues.

Legal 500, 2024

Horten comes across as a leading M&A practice within energy and it is evident that they have accumulated vast knowledge within both M&A and energy.

Legal 500, 2024

The team has a good overview of the Danish renewable energy market, including regulatory matters and commercial matters. They are hands on and efficient.

Legal 500, 2024

Strong knowledge of local regulatory processes in an evolving area. Always responsive and user-friendly.

Legal 500, 2024

The lawyers at Horten have a wide range of specialist legal skills. They are easy to get in contact with and respond fast.

Chambers Europe, 2024

Horten understands our aims and goals.

Chambers Europe, 2024

The team is proactive and focused on finding the best solutions for the client.

Chambers Europe, 2024

Horten is experienced and client-driven - truly first class.

Chambers, 2023

Horten has great capabilities within the energy space.

Chambers, 2023

Horten’s Energy team is one of the largest and most skilled teams in the field of law. The team is always available and willing to go the extra mile to find the best fit solution for any challenge we meet. The team is outstanding also by their ability to see and give strong advice on the political aspects of a complex case and to find new ways to bring the organisation through difficult challenges.

Legal 500, 2022

Go-to team for all energy-related work. Wide range of experience and have the capacity to advise on all aspects.

Legal 500, 2022