Energi og energiret er en del af vores DNA

Energisektoren er i gang med en historisk transformation til vedvarende energi, som kræver nytænkning. Denne grønne omstilling stiller store krav til alle infrastrukturvirksomheder om at gentænke processer og løsninger.

Den store transformation af vores energisektor kalder på eksperter, som kender infrastruktur og værdikæder i energiverdenen både nationalt og internationalt.

Horten har haft energi og forsyning som speciale, siden firmaet blev etableret i 1953. Vi har været med til at etablere den energi-infrastruktur, vi kender i Danmark i dag. Hortens advokater har været med fra starten af den grønne transformation af vores energisystemer, vi nu er vidne til. De arbejder hver dag med kunder, der er med til at udvikle og skabe sol- og vindenergi, biogas, Carbon capture and utilization (CCU) og Carbon capture and storage (CCS) og Power-to-X.

Det har givet os et solidt fundament til arbejdet med energi, forsyning og infrastruktur, og vi trækker på et stort netværk, når vi blandt andet rådgiver vores kunder om risici ved investering, kontrakter og kompleks regulering. Vi arbejder med tværfaglighed og myndighedsforståelse, så vores kunder kan navigere hjemmevant i energibranchen.

Læs mere om vores sektorkompetencer

Power-to-X og CO2 lagring

Den grønne omstilling af produktionen udfordrer forsyningssikkerheden. Det skyldes især det stigende energibehov og en udvikling mod en mere decentral svingende energiproduktion, der er afhængig af vejr og vind. Derfor er energilagring og fleksibilitet fremtidens største opgave, og det kræver investeringer i energiinfrastrukturen, lagre til vindstille og solfattige perioder og understøttelse af et fleksibelt elforbrug.

Fangst og lagring af CO2 (Carbon capture and storage, CCS) er en klimateknologi med stort potentiale. Der ligger en kæmpe opgave i at indfange CO2 og finde steder, hvor gasserne kan lagres i undergrunden, og teknologien anses for at være en vigtig brik i at nå klimamålene mod 2030.

Power-to-X (PtX) dækker over en række teknologier, som alle handler om at udnytte strøm til at fremstille brint. Gennem elektrolyse laves strøm og vand til brint, som kan bruges i fx lastbiler og i industrien. Brinten kan også viderekonverteres med CO2 til at producere brændstoffer som metanol eller flybrændstof.

Power-to-X har dermed et meget stort potentiale, og Energistyrelsen vurderer, at PtX spiller en væsentlig rolle i fremtidens energisystem. Der sættes alt ind på at kunne udnytte de nye teknologier og en udfordring bliver, hvordan energisektorens infrastruktur skal imødekomme kravene til at transportere brint over lange afstande. Hvem vinder kampen om infrastrukturnettet?

Vindenergi

Vindmøllebranchen har udviklet sig gevaldigt inden for de sidste 25 år, og den har været begunstiget af gode konjunkturer. Små og store spillere har kunnet klare sig, men fremtiden stiller store modenheds- og professionaliseringskrav.

Supply chain til en vindmøllepark kræver mange leverandører og underleverandører. Der skal indgås (ofte mangeårige) samhandels-, leverance- og produktudviklings- og rammeaftaler. Det gælder både for den lille leverandør af småkomponenter, til den store virksomhed, der producerer vindmøllens hovedkomponenter.

Vi har gode relationer og inhouse erfaring fra vindmølleindustrien, hvilket giver os dyb indsigt i branchen og grundlæggende forståelse for alle aspekter ved vindenergi.

Horten arbejder tværfagligt, og energi- og forsyningsteamet samarbejder med vores specialister i fast ejendom omkring lejekontrakter, M&A i forbindelse med transaktioner, GDPR-teamet, når det handler om compliance og eksperterne i immaterialret omkring varemærkebeskyttelse.

Kompetencer:

  • Udarbejdelse og forhandling af kontrakter i supply chain; fx komponentleverancer, servicekontrakter og Engineering, Procurement & Construction (EPC)- kontrakter, herunder FIDIC-baserede kontrakter.
  • Bistand ved alle juridiske aspekter af projektudvikling; lodsejeraftaler, nettilslutning, indkøb af Capital Expenditures (CapEx), power purchase agreements (PPA'er), mv.
  • Køb og salg af virksomheder i vindbranchen, herunder leverandører, developers og projekter - Special Purpose Vehicles (SPV'er)

Solenergi

Solenergi har et kæmpe potentiale, og teknologien er ved at være på plads, men de regulatoriske rammer spænder ben for at anvende dem.

Det kan være en udfordring at få myndighedsgodkendelser, og desuden kan planloven også diktere et solenergiprojekts fremtid. Når først faciliteterne er opført, melder spørgsmålet om infrastrukturen sig. Forskellige projekter konkurrerer om den kapacitet, der er, og hvem skal have adgang til el-infrastrukturen? Nettilslutning er en kritisk milepæl i et soludviklingsprojekt, for hvis kapacitet ikke er der, skal den etableres.

Mange af vores specialister har en baggrund i de myndigheder, der kan afgøre et soludviklingsprojekts fremtid. Vi tilbyder desuden tværfaglig rådgivning i forbindelse med due diligence og transaktioner.

Kompetencer:

  • Rådgivning om alle regulatoriske og kontraktlige forhold mht. etablering af joint venture om anlæg af solcelleparker.
  • Bistand ved alle juridiske aspekter af projektudvikling; lodsejeraftaler, nettilslutning, indkøb af Capital Expenditures (CapEx), power purchase agreements (PPA'er), mv.
  • Køb og salg af developers og projekter - Special Purpose Vehicles (SPV'er).

Forsyning

Et af de væsentligste problemer for forsyningsbranchen er, at verden forandrer sig hurtigere, end reguleringen eller mindsettet kan følge med. Hvordan håndterer man de stramme rammer for at drive en agil og omstillingsparat forsyningsvirksomhed inden for vand, varme og el?

Forsyningsbranchen står over for massive udfordringer i disse år som fortrop i den grønne omstilling. Cirkulær økonomi spiller en vigtig rolle, for hvordan sikrer vi genanvendelse af spildevand og regnvandstilpasning? Affaldsbranchen er i fuld gang med selskabsgørelsen, og konkurrenceudsættelsen giver flere udfordringer. Desuden skal aktørerne i energi- og forsyningssektorerne knyttes tættere sammen for større fleksibilitet og effektivitet, men juraen kan være rigid, når der skal findes nye modeller for sektorkobling.

Vi har specialiserede advokater med årelang erfaring inden for alle forsyningsområder, som kender branchens udfordringer indefra – og er vant til at bidrage til at finde den bedste løsning for den enkelte virksomhed. Det kan handle om en dispensation eller dialog med den regelfortolkende myndighed. Men det kan også være assistance med at få tilpasset lovgivningen ved at påvirke det politiske lag.

I Horten arbejder vi desuden tværfagligt med energi, forsyning og infrastruktur, så vi kender hele værdikæden i energibranchen.

Biogas

Biogasproduktionen spiller en vigtig rolle i den grønne omstilling, da den kan erstatte naturgas og nedsætte udledningen af CO2 fra afbrænding af fossil energi. Produktionen af biogas skyder op over hele landet, og der er væsentlige overvejelser, man bør gøre sig, når man vil investere i et biogasanlæg.

Biogasproduktionen handler ikke kun om siloer og tanke. Udfordringerne er mange, produktionen er en del af en lang værdikæde og underlagt kompleks regulering. Oprindelsesgarantier skal dokumentere, at biogasanlægget producerer ren energi. Effektive testsystemer skal sikre, at lækagen fra metangas holdes på et minimalt niveau. Overkompensation og planlovgivning kan også give sten i skoen.

Hvilke biogasanlæg er det godt at investere i? Som investor i biogas skal du være sikker på, at alle risici bliver belyst. Vi har antennerne ude med mangeårigt kendskab til branchen og reguleringen.

Horten var tidligt inde på området for biogas, og mange af vores eksperter har tidligere siddet på myndighedernes side af bordet i styrelser og ministerier. Vi har mange års erfaring med at rådgive tværfagligt om due diligence, kontrakter og regulatoriske udfordringer i biogasproduktion og investering i biogasanlæg.

Se vores temaside med video, events og artikler om den grønne omstilling.

Energi- og forsyningsteamet

Andreas Schønbeck

Partner

Anne Sophie Kierkegaard Vilsbøll

Partner (H)

Christian Tullberg

Partner (L)

Henriette Soja

Partner (H)

Klavs Gravesen

Partner (L)

Line Markert

Partner (L), Forperson for bestyrelsen

René Frisdahl Jensen

Partner (L)

Søren Hornbæk Svendsen

Partner

Eigil Worm

Senioradvokat (L)

Julie Brøndby Ørbeck

Advokat

Line Kastorp Jakobsen

Senioradvokat

Mads Peter Rosenius Olsen

Advokat

Renée van Naerssen

Advokat

Ruth Caddock Hansen

Director, advokat

Emil Oddershede Quaade

Advokatfuldmægtig

Marie Sylvest Fosbo

Advokatfuldmægtig

Horten has a very business-oriented and pragmatic approach to legal issues.

Legal 500, 2024

Horten comes across as a leading M&A practice within energy and it is evident that they have accumulated vast knowledge within both M&A and energy.

Legal 500, 2024

The team has a good overview of the Danish renewable energy market, including regulatory matters and commercial matters. They are hands on and efficient.

Legal 500, 2024

Strong knowledge of local regulatory processes in an evolving area. Always responsive and user-friendly.

Legal 500, 2024

The lawyers at Horten have a wide range of specialist legal skills. They are easy to get in contact with and respond fast.

Chambers Europe, 2024

Horten understands our aims and goals.

Chambers Europe, 2024

The team is proactive and focused on finding the best solutions for the client.

Chambers Europe, 2024

Horten is experienced and client-driven - truly first class.

Chambers, 2023

Horten has great capabilities within the energy space.

Chambers, 2023

Horten’s Energy team is one of the largest and most skilled teams in the field of law. The team is always available and willing to go the extra mile to find the best fit solution for any challenge we meet. The team is outstanding also by their ability to see and give strong advice on the political aspects of a complex case and to find new ways to bring the organisation through difficult challenges.

Legal 500, 2022

Go-to team for all energy-related work. Wide range of experience and have the capacity to advise on all aspects.

Legal 500, 2022