René Frisdahl Jensen er specialiseret i energi-og forsyningsret og har mere end 20 års erfaring inden for området. René har en indgående brancheindsigt og kendskab til reguleringen på tværs af de forskellige forsyningssektorer og yder rådgivning til en lang række danske og udenlandske klienter om både regulatoriske spørgsmål, komplekse kontrakter, tvister og transaktioner inden for energi-og forsyningsområdet. Han rådgiver desuden om projekter vedrørende vedvarende energi, grøn omstilling og intelligente energiløsninger.

René har tidligere i sin karriere været ansat som Energi- og Erhvervsråd på den danske EU-repræsentation i Bruxelles og som specialkonsulent i Energistyrelsen.

René fører løbende retssager og klagenævnssager inden for energi- og forsyningsområdet og rådgiver desuden om EU-ret og internationale retsforhold vedrørende energi- og forsyningssektoren.

René holder ofte oplæg og kurser og skriver artikler og bøger om emner inden for sine specialeområder.

René er fremhævet i følgende internationale opslagsværker:

Legal500 - Energy (Recommended Lawyers og Next Generation Partners)

René Frisdahl Jensen has great knowledge of specific and intense regulation that our organisation is subject to. He is stable and with great insight both in current regulation and new rules and practice.

Legal 500, 2022

Nyheder

Udgivelser