René Frisdahl Jensen er specialiseret i energi-og forsyningsret og har 17 års erfaring inden for området. Han har et indgående kendskab til reguleringen inden for både elforsyning, naturgasforsyning, varmeforsyning, fjernkøling, affaldshåndtering og vandsektorområdet. Han har blandt andet stor erfaring med indtægts- og prisreguleringen af energi- og forsyningsvirksomheder samt selskabsgørelse og omstrukturering af disse virksomheder. Han rådgiver endvidere om etableringen af vindmølleparker, solcelleanlæg og biogasanlæg.

René fører løbende retssager og klagenævnssager inden for energi- og forsyningsområdet og rådgiver desuden om EU-ret og internationale retsforhold vedrørende energi- og forsyningssektoren. René har tidligere i sin karriere været ansat som Energi- og Erhvervsråd på den danske EU-repræsentation i Bruxelles og som specialkonsulent i Energistyrelsen.

René holder ofte oplæg og kurser og skriver artikler om emner inden for sine specialeområder.

René er omtalt i følgende internationale opslagsværker:
Legal500 - Energy (Recommended Lawyers og Next Generation Partners)

René Frisdahl Jensen has great knowledge of specific and intense regulation that our organisation is subject to. He is stable and with great insight both in current regulation and new rules and practice.

Legal 500, 2022

Nyheder

Udgivelser