Welfare Tech har netop lanceret en opdateret modelaftale for offentlig-private innovationssamarbejder (OPI'er), der regulerer samarbejdet mellem offentlige og private aktører. Horten har bistået med at opdatere modelaftalen og tilført en række nye elementer.

OPI er en samarbejdsform, hvor offentlige og private aktører går sammen for at udvikle nye og innovative løsninger eller videreudvikle allerede eksisterende løsninger. Fælles for disse samarbejder er, at der ikke er tale om en traditionel kontrakt, hvor den offentlige part køber en på forhånd defineret løsning. Kernen i samarbejdet er i stedet udvikling, ligesom hver part typisk påtager sig både levering af ydelser og en del af finansieringen.

Modelaftalen kan bruges som skabelon til at indgå en juridisk bindende kontrakt mellem offentlige og private aktører.

De nye elementer i modelaftalen er:

  • Præcisering af parternes forståelse af ”fuld åbenhed” eller ”delvis åbenhed” om projektresultaterne, herunder håndtering af statsstøtte og offentliggørelse af forgrundsviden
  • Håndtering af forsknings- og videninstitutioner
  • Databehandleraftale
  • Exit-klausul i forhold til klagesager
  • Bilagsmateriale med hjælpetekster og links
  • En engelsk oversættelse.

Hvem kan bruge modelaftalen?

OPI-modelaftalen kan bruges af både offentlige og private aktører, der vil indgå i et OPI-samarbejde. Forsknings- og videninstitutioner kan med fordel også læse og benytte aftalen, hvis de indgår i et OPI-samarbejde med en privat eller offentlig part.

Vil du vide mere?

Kontakt