De nye prisregler for overskudsvarme trådte i kraft 1. januar 2022. Overskudsvarmeleverandører er som udgangspunkt fritaget fra anmeldelsespligten – pligten til at anmelde pris, budget, priseftervisning mv. til Forsyningstilsynet. Overskudsvarmeleverandører, der anvender overgangsordningen, vil dog fortsat skulle anmelde priser.

Små overskudsvarmeleverandører er helt undtaget fra den nye prisregulering. Det er virksomheder, der producerer overskudsvarme med et anlæg, der udnytter og leverer overskudsvarme med en kapacitet under 0,25 MW.

Store overskudsvarmeleverandører, hvis anlæg har en kapacitet på eller over 0,25 MW, er underlagt det nye overskudsvarmeprisloft.

Overskudsvarmeleverandører med eksisterende leveringsaftaler, som blev indgået, før den nye regulering trådte i kraft 1. januar 2022, kan dog vente med at overgå til den nye prisloftregulering. Disse overskudsvarmeleverandører vil efter overgangsordningen fortsat kunne levere overskudsvarme med et overskud op til substitutionsprisen indtil 1. januar 2024.

En oversigt over anmeldelsespligten pr. 1. januar 2022

De nye regler har konsekvenser for overskudsvarmeleverandørers anmeldelsespligt. Overskudsvarmeleverandørernes pligt til at anmelde priser afhænger af, om den enkelte leverandør leverer efter de nye eller de gamle regler. Forsyningstilsynet har lavet en oversigt.

Små overskudsvarmeleverandører er helt undtaget fra prisreguleringen og dermed også fra anmeldelsespligten.

Store overskudsvarmeleverandører, der gør brug af overgangsordningen, skal fortsat anmelde pris, budget og priseftervisning mv. Overgangsordningen kan ikke længere anvendes, når en ny aftale bliver indgået, og ordningen udløber senest 1. januar 2024.

Alle aftaler, der indgås fra 1. januar 2022, vil være omfattet af de nye regler. Det vil sige, at overskudsvarmen maksimalt leveres til prisloftet, og at leverandøren ikke skal anmelde priser mv.

I de tilfælde, hvor overskudsvarmeleverandøren er undtaget fra anmeldelsespligten, skal fjernvarmeværket anmelde prisen for køb af overskudsvarme.

Alle leverancer af overskudsvarme vil være overgået til de nye regler pr. 1. januar 2024.

Vil du vide mere?

Kontakt

Line Markert

Partner (L)

Eigil Worm

Senioradvokat (L)

Renée van Naerssen

Advokat