Eigil Worm rådgiver om energi- og forsyningsret. Særligt er han specialiseret i varmeforsyning, spildevand og øvrige forsyningsforhold samt kommuners retsforhold.

Eigil rådgiver især kommuner, fælleskommunale affaldsforbrændingsanlæg og forbrugerejede varmeselskaber, men også halmvarmeanlæg og biogasanlæg.

Han har desuden 30 års erfaring med plan- og miljøforhold og har i de seneste 20 år specialiseret sig inden for varmeforsyning og lignende forsyningsforhold – herunder regulering efter varmeforsyningsloven, kontraktindgåelser, fortolkning vedrørende varmeleverancer og vedtægtsmæssige forhold.

Nyheder

Udgivelser