Line Markert rådgiver virksomheder, ejere og myndigheder i tæt regulerede sektorer, fx havnesektoren samt energi- og forsyningssektoren. Line bistår med rådgivning og sparring om regulatoriske, forretningsmæssige og strategiske forhold i de enkelte sektorer.

Et af Lines specialer er rådgivning om komplekse projekter, fx tværkommunale klimatilpasningsprojekter og etablering af fælles forsyningsanlæg (kraftvarmeproduktion, renseanlæg mv.) og omstrukturering af offentlige ejede virksomheder, f.eks. havne, forsyningsvirksomheder, erhvervsudviklingssamarbejder mv. Lines erfaringer omfatter levering af juridisk bistand og hjælp til tilrettelæggelse og styring af processer.

Line er omtalt i følgende internationale opslagsværk:
IFLR1000 - Energy & infrastructure og Project development (Highly Regarded)
Legal 500 - Environment og Energy (Recommended Lawyer)

Professional, solution oriented and is knowledgeable about our business.

IFLR1000, 2021

Always available and willing to make extra effort. Her professional level is extremely high and her understanding of customer needs is remarkable.

IFLR1000, 2020

udgivelser