Renée van Naerssen er specialiseret i energi-og forsyningsret og har mange års erfaring inden for området. Hun har et indgående kendskab til varmeforsyning, fjernkøling, affaldshåndtering, kommunalfuldmagten og forvaltningsret.

Renée kender energimyndighederne indefra. Hun har fra sine tidligere ansættelser hos Energistyrelsen og Forsyningstilsynet omfattende erfaring med vejledning af virksomheder og myndigheder, lovgivningsprocessen, det lovforberedende arbejde og det administrative klagesystem. Hun har været den ansvarlige jurist for regulering af varme- og fjernkølingssektoren. Hun har desuden været projektleder for implementering af den nye økonomiske regulering.

Renée rådgiver energivirksomheder, brancheforeninger og offentlige myndigheder om de lovmæssige rammer for etablering eller omstilling af energi- og forsyningsanlæg, fastsættelse af energipriser, kommuners hjemmel og lovtekniske spørgsmål.

Nyheder

Udgivelser