Stine Ravnkilde Nielsen beskæftiger sig primært med det insolvens- og finansieringsretlige område, herunder særligt kreditaftaleretlige emner og leasing.

I den forbindelse fører Stine løbende en række retssager samt forestår procedurer i fogedretten inden for erhvervsretlige emner, herunder vedrørende finansiering, leasing og kautionsforhold.