Erfaring og ekspertise i bank- og finansieringsret

Hortens specialister i bank og finansiering har stor erfaring med alle former for finansiering og regulatoriske forhold. Vi kender den finansielle sektor, har en dyb produktindsigt samt mange års erfaring med konkret opgaveløsning.

Vores juridiske rådgivning er operativ og løsningsorienteret. Vi indgår som en værdifuld samarbejdspartner og bidrager med en strategisk tilgang og tankegang i forhold til de problematikker, der kendetegner den finansielle sektor. Vi leverer det kloge og operationelle råd. Vi stopper ikke ved det rent juridiske råd, men engagerer os i den forretningsmæssige beslutning som sparringspartner for vores klienter.

Vi har et stærkt internationalt netværk og betydelig erfaring med juridisk rådgivning om finansiering af aktiver, virksomheder, ejendomme og projekter på tværs af landegrænser.

Vores klienter

Vores klienter er alle virksomheder, der er reguleret af Finanstilsynet, samt deres kunder eller kontraktparter:

 • Pengeinstitutter og andre finansielle virksomheder
 • Pensionskasser
 • Finansieringsselskaber og leasingselskaber
 • Erhvervsvirksomheder og kapitalfonde
 • Investeringsfonde og hedgefonde
 • Asset managers

Vi rådgiver både danske og udenlandske virksomheder med aktiviteter i Danmark.

Professionel rådgivning inden for bank- og finansiering

 • Finansiering af virksomhedskøb

  Hortens specialister i finansiering og virksomhedsoverdragelser hjælper din virksomhed trygt igennem alle faser af en akkvisitionsfinansiering. Vi bistår både seniorlångivere, mezzaninlångivere, venture kapitalselskaber og deres låntagere i forbindelse med lånoptagning til brug for køb af virksomheder eller i forbindelse med refinansiering af eksisterende lån. Vores ekspertise omfatter både private og offentlige virksomhedsoverdragelser, Management Buy Out (MBO), Leveraged Buy Outs (LBO) og andre former for overtagelser i Danmark og internationalt.

  Vi hjælper med:

  • Indgåelse, forhandling og udarbejdelse af låneaftaler
  • Legal opinions og anden dokumentation
  • Garanti og sikkerhedsstillelse
  • Interkreditorforhold
  • Private Equity transaktioner
  • Management Buy In (MBI) og Management Buy Out (MBO)

  Vi har stor erfaring med udarbejdelse af LMA-baseret lånedokumentation i både dansk og engelsk version og er et af de få advokatfirmaer i Danmark, der er medlem af Loan Market Association (LMA).

  Derudover har vi stor erfaring med komplekse cross-border strukturer med sikkerhedspakker i en række lande, både som underleverandør til andre rådgivere og som projektleder i transaktioner ud af Danmark.

 • Finansiering af ejendomme

  Horten har betydelig erfaring med finansiering af erhvervsejendomme og porteføjler heraf, både i form af forskellige typer af traditionel lånefinansiering og i form af strukturerede ejendomsobligationer. Vi har også stor erfaring med finansiering af ejendomme i udlandet, navnligt Sverige, England, Tyskland og Frankrig - og med etablering af sikkerhedsstrukturer i den forbindelse.

  Vi rådgiver långivere, ejendomsselskaber og ejendomsfonde på alle områder i relation til investering i fast ejendom og finansiering af entrepriser- og developmentprojekter. Vi hjælper med etablering og finansiering af ejendomsfonde og forskellige finansieringsmæssige aspekter i forbindelse med virksomhedsoverdragelser og fusioner på ejendomsområdet.

  Vi er innovative i vores rådgivning og sikrer løsninger, hvor det underliggende cash flow er afstemt i forhold til investorbehov og den juridiske dokumentation er struktureret og tilpasset hertil – fx i form af obligationsprodukter til offentlige udbud eller privat placering.

   

 • Aktivfinansiering

  Horten har betydelig ekspertise inden for finansiering af større og kostbare aktiver. Vores erfaring inden for aktivfinansiering dækker bl.a.:

  • Skibe i dansk eller udenlandsk register
  • Olieudvindingsudstyr
  • Fly - både kommercielle fly, business jets og helikoptere
  • Varemærkeporteføljer
 • Projektfinansiering

  Hortens finansieringsspecialister har betydelig erfaring med finansiering af projekter. Særligt har vi stor erfaring med finansiering af vindmøller, vindmølleparker, solcelleparker og andre større solenergianlæg samt projekter udført som Offentlige Private Partnerskaber (OPP).

  Ved projektfinansiering hjælper vi med:

  • Finansieringsstruktur
  • Valg af selskabsform til projektet
  • Udarbejdelse og forhandling af låneaftaler
  • Garanti- og sikkerhedsdokumenter
  • Interkreditorforhold.

  Vi har også stor international erfaring og har rådgivet i en række projekter i blandt andet Tyskland, Frankrig, Spanien, Italien, Irland, Rumænien, Bulgarien og Sverige.

 • Leasing

  Horten rådgiver leasingselskaber og leasingtagere om alle juridiske forhold i forbindelse med indgåelse af leasingaftaler. Vores ekspertise dækker leasingaftaler inden for alle kategorier af aktiver og både danske og internationale leasingforhold. Vi har stor erfaring med udarbejdelse af leasingvilkår, herunder tilpasning til ABL95, samt tilbagetagelse af aktiver. Vi har også betydelig erfaring med at føre retssager om leasingtvister, navnlig i forbindelse med besvigelse af leasingselskaber eller forsøg herpå.

  Vi hjælper med:

  • Udarbejdelse og forhandling af leasingaftaler
  • Sale and lease back konstruktioner
  • Rådgivning om lov om kreditaftaler i forbindelse med leasing
  • Retssager
 • Factoring

  Horten bistår factoring-selskaber og deres kunder med strukturering af holdbare factoring-arrangementer med solid sikkerhed i såvel danske som udenlandske tilgodehavender.

  Vi udarbejder rammeaftaler og gennemgår fakturerings- og inkassationsprocedurer. Vi overvåger, at korrekte procedurer for opnå sikkerhed i fakturaerne etableres og opretholdes.

  Vi bistår med tvister om factoring-arrangementer ved konkurs eller i andre situationer.

 • Fund management

  Horten rådgiver institutionelle investorer, banker og fund managers om investering i alle typer af investeringsforeninger og hedgefonde.

  Vores finansieringsspecialister har stor ekspertise inden for rådgivning om AIFM og stor erfaring med strukturering af virksomheder og produkter, der henholdsvis leverer og aftager fund management ydelser reguleret i forhold til AIFM-direktivet.

  Vi hjælper med:

  • Udarbejdelse af investment management aftaler for Asset Managers
  • Due diligence af investeringsprodukter for danske kunder og udenlandske forvaltere
  • Strukturering og etablering af investeringsforeninger, alternative investeringsfonde (AIF) og forvaltere heraf (FAIF)
  • Navigation i forhold til skatteregler, markedsføringsregler og anden lovgivning.
 • Regulering af finansielle virksomheder

  Horten har betydelig erfaring med regulatoriske forhold og regulering af finansielle virksomheder. Vores ekspertise favner både regulering af finansielle virksomheders produkter og deres adfærd.

  Særligt har vi erfaring med mindre banker, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber og udlån til private låntagere.

  Vi hjælper med:

  • Etablering af finansiel virksomhed i Danmark ved repræsentationskontor, filial eller datterselskab og omdannelse og omstrukturering heraf
  • Markedsføring af finansielle ydelser
  • Udarbejdelse af hvidvaskprocedurer og risikoanalyse til brug herfor
  • Etablering af lovpligtige whistleblower-ordninger
  • Spørgsmål vedrørende tilladelser og eneret
  • Ejerforhold
  • Ledelse og indretning
  • Kapitalkrav
  • Tilsynsmæssige spørgsmål
  • Compliance
  • Finansielle virksomheders outsourcing
  • Repræsentation i sager over for Finanstilsynet og andre offentlige myndigheder
  • Muligheder for internationale aktiviteter.
 • Retssager

  Vores rådgivning om tvister tager altid udgangspunkt i en gennemarbejdet analyse af de reelle muligheder i sagen, hvor vi inddrager både juridiske og forretningsmæssige forhold, da vi også har et blik på omkostningerne og de tidsmæssige faktorer.

  Vores advokater har møderet for Højesteret og er yderst proceserfarne.


 • Restrukturering

  Vi har endvidere stor erfaring med håndtering af krisesituationer, herunder restrukturering af nødlidende finansieringer. Ud over den nødvendige specialisering på bank- og finansieringsområdet samt inden for insolvens og rekonstruktion har vi ekspertise inden for andre relevante specialer såsom skat, ansættelsesret, fast ejendom, immaterialret og konfliktløsning.


Bank- og finansieringsteamet

Claus Bennetsen

Partner

Birgitte Frølund

Partner (H)

Jakob Tingskov

Partner (H)

Lars Lüneborg

Partner

Michael Gregersen

Partner

Nicolai Thornemann

Partner

Tanja Lykke Stougaard

Partner

Anne Steffensen

Advokat

Helle Muff Højbjerg

Specialistadvokat

Rasmus Bytoft Sundstrup

Specialistadvokat

Stine Ravnkilde Nielsen

Advokat

Mette Schøler

Advokatfuldmægtig

Steffan Møllerskov Christensen

Advokatfuldmægtig

Morten Brun Winkelmann

Erhvervsjuridisk fuldmægtig

Expert legal knowledge, very skillful, clear advice, strong on handling and ‘running’ with the cases without involving the client unnecessarily.’

Legal 500, 2024

Horten has time and time again shown to be preferred counsel when it comes to our cross-border financing

Legal 500, 2024

We work with this team on regulatory issues. Their advice is always much appreciated and to the point, helping our clients to navigate Danish regulation.

Legal 500, 2024

The team has in-depth and up-to-date expertise regarding latest developments in the Danish market as well as the current practice of the Danish regulator. It is clear that the Horten team is used to providing clear advice to non-Danish (and non-European) firms, helping them to navigate the nuances of the Danish regulatory regime.

Legal 500, 2024

Horten provides quick responses at all times.

Chambers Global, 2024

Horten has skilled lawyers.

Chambers Global, 2024

The lawyers offer valuable commercial insights and the ability to find acceptable compromises.

Chambers Global, 2024

Horten is always available to discuss and provide input to solve issues.

Chambers, 2023

We are in very good hands and are confident that we receive the best support possible when it comes to legal handling of complex matters.

Chambers, 2023