Flere kommuner har fået øjnene op for det besparelsespotentiale, der ligger i udbud af drift, vedligehold og renovering af kommunernes vejbelysningsanlæg. Markedet er under konstant udvikling. Dette kombineret med nye udbudsregler giver kommunerne optimale muligheder, når det kommer til udbud. Der ligger for mange kommuner stadig et væsentligt urealiseret besparelsespotentiale i vejbelysning.

Belysningsmarkedet er under konstant udvikling. Vi oplever nye sammensætninger af aktører på markedet og en stærkt øget konkurrence med bedre løsninger og lavere priser til følge.

Også de nye udbudsregler giver kommunerne en række muligheder, der ikke var tilgængelige for bare et år siden. Disse regler kan sikre kommunerne en mere fleksibel udbudsproces og dermed de bedste muligheder for at opnå de ønskede resultater. Der vil f.eks. i dag være mulighed for at anvende forhandling i forbindelse med udbuddene, hvorved kommunerne har væsentligt bedre muligheder for at sikre sig de rette armaturpakker, hvilket tidligere har vist sig problematisk.

Der er besparelser på flere hundrede tusinde kroner at hente for en lang række kommuner - uden der gives køb på kvaliteten og udtrykket.

Kommunerne i dag

Kommunerne har meget forskellige løsninger, når det kommer til ejerskab, drift og vedligehold af den kommunale vejbelysning. I de kommuner, der ikke selv ejer deres anlæg, er disse typisk ejet og driftet af enten private aktører eller af kommunalt ejede selskaber.

Vores erfaring er, at de kommuner, der ikke selv ejer deres anlæg, generelt har væsentlig mindre favorable aftaler, end de kommuner, der selv ejer. Den primære grund hertil er, at man ikke har mulighed for at markedsprøve de vilkår og priser, der følger af aftalerne med ejerne af anlæggene.

Kan tilbagekøb og udbud betale sig?

Der er flere aspekter, der skal tages højde for ved tilbagekøb og udbud, og processerne kan forekomme uoverskuelige, konfliktfyldte og fordyrende. Dette kan afholde kommunerne fra at træffe den endelige beslutning om at tage initiativ til en tilbagekøbs- og udbudsproces.

Processerne kan imidlertid smidiggøres ganske væsentligt med det rette forarbejde, og omkostningerne i forbindelse med processerne har i utallige tilfælde vist sig at være tjent hurtigt hjem på de opnåede besparelser.

I de kommuner, Horten har bistået med udbud af drift og vedligehold af vejbelysning, er erfaringen, at besparelsen beløber sig til ikke under 200 kr. pr. armatur pr. år i forbindelse med førstegangsudbud. For en gennemsnitskommune med f.eks. 4.500 armaturer, vil det betyde en årlig besparelse på 900.000 kr. alene på drift og vedligehold som følge af udbuddet. Hertil kommer eventuelle besparelser som følge af energioptimeringer, ligesom der erfaringsmæssigt opnås ganske store besparelser på renoveringsopgaver, der udbydes sammen med drift og vedligehold.

Horten har bistået en lang række kommuner med juridisk rådgivning i forbindelse med tilbagekøb og udbud af vejbelysning. Med besparelser i størrelsesordenen 70 % pr. år, vil omkostninger til processen hurtigt tjene sig hjem. Hvor hurtigt vil naturligvis afhænge af anlæggets størrelse og stand mv.

Ja, tilbagekøb og udbud kan betale sig.


Forfattere

Andreas Christensen

Partner (H)