I flere år har kommunerne haft fokus på at fremme socialøkonomiske aktiviteter gennem strategier og målsætninger. Dette har affødt en naturlig interesse for mulighederne for at tilgodese socialøkonomiske virksomheder i udbud. Den nye udbudslov indeholder nye muligheder i denne forbindelse.

Forfattere

Line Markert

Partner

Andreas Christensen

Partner

Ninna Højer Jensen

Charlotte Kunckel

Heidi Højmark Helveg