Bliv klogere på reglerne om miljøvurderinger af konkrete projekter med fire juridiske eksperter.

På kurset stiller fire eksperter inden for miljøret skarpt på reglerne om miljøvurderinger af konkrete projekter, og du kan skabe nye relationer og netværke med både oplægsholdere og andre deltagere fra branchen.

Du får viden om miljøvurderingslovens definitioner og miljøvurderingslovens regelsæt om konkrete projekter, ligesom vi går i dybden med miljøscreening og miljøvurdering af konkrete projekter samt samspillet med andre regler. Vi vil ligeledes komme omkring høringer, offentliggørelse, klager og konsekvenser.

Program

08.30 - 08.45: Velkomst og præsentation

08.45 - 09.15: Introduktion til miljøvurderingslovens definitioner og rollespil for myndighedsudøvelsen

09.15 - 09.45: Introduktion til miljøvurderingslovens regelsæt om konkrete projekter, herunder definitioner

09.45 - 09.55: Pause

09.55 - 10.55: Konkrete projekter (fortsat), herunder; hvilke projekter er omfattet af miljøvurderingsloven?

10.55 - 11.00: Pause

11.00 - 12.00: Miljøscreening

12.00 - 12.30: Frokostpause

12.30 - 13.30: Miljøvurdering

13.30 - 13.40: Pause

13.40 - 14.40: Samspil med andre regler

14.40 - 14.45: Pause

14.45 - 15.45: Høringer, offentliggørelse, klage og konsekvenser

15.45 - 16.00: Afslutning

Målgruppe

Sagsbehandlere hos kommunerne, der beskæftiger sig med miljøvurderinger af konkrete projekter, samt andre offentligt ansatte, som er involveret i disse sager.

Praktisk information

Forplejning

Frugt, croissant, hjemmelavede sandwich, kage samt kaffe/the.

Teams

Du kan også følge kurset via Microsoft Teams ved at vælge det ved tilmelding. Du har mulighed for at stille spørgsmål undervejs.

Video og billeder

Vi gør opmærksom på, at der kan blive taget situationsbilleder og optaget video under arrangementet, som kan blive brugt i markedsføringsøjemed.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på event@horten.dk.

Oplægsholdere

Henriette Soja

Partner (H)

Anne Sophie Kierkegaard Vilsbøll

Partner (H)

Poul Hvilsted

Advokat (H)

Marie Bockhahn

Specialistadvokat (H)