Poul Hvilsted leverer juridisk, strategisk og kommerciel rådgivning til danske og internationale offentlige og private virksomheder om regulatoriske og erhvervsretlige forhold.

Poul har i sammenhæng med den generelle erhvervs- og kontraktsretlige rådgivning haft særligt fokus på regulatoriske emner og koncessioneret virksomhed, herunder pensions-, livs og arbejdsløshedsforsikring. Han bistår ved forhandling og udarbejdelse af kommercielle kontrakter, herunder om virksomhedsoverdragelse.

Poul har en helt særlig ekspertise indenfor forhandling af kontrakter om levering af udstyr til militære og sikkerhedsmæssig anvendelse og den danske og internationale regulering af militært udstyr og dual-purpose produkter. På den baggrund har Poul en særlig indsigt i regler om og forskrifter for off-set og industrisamarbejde.

Det brede erfaringsgrundlag indgår også i sammenhæng med rådgivning vedrørende compliance, både konkret og generelt.

Poul rådgiver danske kommuner og offentlige virksomheder om generelle offentligretlige og forvaltningsretlige forhold, samt særligt om miljøret og planlovgivning.

Pouls karrieremæssige udgangspunkt var retssager. Han er en erfaren procedør og har optrådt for danske domstole i mange sager, herunder et betydeligt antal højtprofilerede og principielle afgørelser. Han har desuden været involveret, også som ledende advokat, i en række internationale voldgifts- og domstolssager, bl.a. i USA, Storbritannien og Thailand.

Poul er erfaren voldgiftsdommer og medlem af Chartered Institute of Arbitrators, som er en international voldgiftsret for alternativ konfliktløsning (ADR). Han deltager som dommer i både nationale og internationale voldgiftssager som enevoldgiftsmand og som medlem af et panel.

Poul er omtalt i følgende internationale opslagsværk:
Legal 500 - Environment (Recommended Lawyer og inkluderet i 'The Legal 500 Hall of Fame')