Poul Hvilsted leverer juridisk, strategisk og kommerciel rådgivning til danske og internationale offentlige og private virksomheder om regulatoriske og erhvervsretlige forhold.

Den offentligretlige rådgivning i særlig grad koncentreret sig om miljø-, plan- og byggeretlige forhold i kombination med en generelle forvaltnings- og kommunalretlige regulering.

Pouls erhvervs- og kontraktsretlige rådgivning har – i samklang hermed - haft særligt fokus på regulatoriske retsområder og koncessioneret virksomhed, herunder livs- og arbejdsløshedsforsikring, samt forsvars- og sikkerhedsindustrien.

Pouls helt særlige ekspertise vedrørende forhandling af kontrakter om levering af udstyr til militær og sikkerhedsmæssig anvendelse og den danske og internationale regulering af militært udstyr og dual-purpose produkter baserer sig på en dyb indsigt i regelgrundlaget for industrien, eksportkontrol og industrisamarbejde (off-set).

Det brede erfaringsgrundlag indgår også i sammenhæng med rådgivning om compliance, både konkret og generelt.

Pouls karrieremæssige udgangspunkt var retssager. Han er en erfaren procedør og har optrådt for danske domstole i mange sager, herunder et betydeligt antal højtprofilerede og principielle afgørelser. Han har desuden været involveret, også som ledende advokat, i en række internationale voldgifts- og domstolssager, bl.a. i USA, Storbritannien og Thailand.

Poul er erfaren voldgiftsdommer og medlem af Chartered Institute of Arbitrators, som er en international voldgiftsret for alternativ konfliktløsning (ADR).

Poul er omtalt i følgende internationale opslagsværk:
Legal 500 - Environment (Recommended Lawyer og inkluderet i 'The Legal 500 Hall of Fame')

Udgivelser