Anne Sophie Kierkegaard Vilsbøll er specialiseret inden for forvaltningsret, offentlig ret og miljøret og rådgiver blandt andet om problemstillingerne i spændingsfeltet mellem offentlig- og privatretlig regulering i sager om bygge-, plan-, vej- og andre arealforhold.

Anne Sophie har indgående erfaring med rådgivning af landets kommuner, både om de dele af kommunens virksomhed, der hører under teknik- og miljøforvaltningen, men også om grundlæggende kommunal- og forvaltningsretlige emner, herunder udarbejdelse af juridiske responsa og advokatundersøgelser. Fx har hun udarbejdet administrationsgrundlaget for kommuners sagsbehandling af tilladelser til privates ret til at disponere over kommunens arealer (vej-, park- og andre kommunale arealer).

I relation til arealanvendelse rådgiver Anne Sophie både offentlige myndigheder, private borgere samt offentlige og private virksomheder. Her rådgiver hun fx i tvister om særlige rettigheder over fast ejendom i form af servitutrettigheder, lokalplaner, private fællesveje, hævd og ekspropriation. Et af Anne Sophies særlige interesseområder er det såkaldte gæsteprincip, hvor hun har ført en række af de ledende retssager på området, både for forsyningsselskaber og anlægsmyndigheder.

Anne Sophie har desuden mange års erfaring med håndtering af miljøsager om virksomheders regulering, jordforurening og naturbeskyttelse og er en erfaren procesadvokat, der fører retssager og sager for nævn og kommissioner inden for sine specialer for både virksomheder og offentlige klienter.

Anne Sophie er omtalt i følgende internationale opslagsværk:
Legal 500 - Environment (Recommended Lawyer og Next Generation Partners)

Anne Sophie Kierkegaard Vilsbøll is very knowledgeable within her field of expertise and knows her way around, also in relation to dealing with the public authorities.

Legal 500, 2024

Anne Sophie Kierkegaard Vilsbøll is diligent at communicating complicated matters to non-lawyers and understands the importance of balancing legal risks with commercial considerations.

Legal 500, 2022

Anne Sophie Kierkegaard Vilsbøll provides hands-on advice and has a good understanding of the practical and commercial context. In her communication she makes complex issues easy to understand and cuts to the bone

Legal 500, 2021

Udgivelser