Energistyrelsen inviterer til markedsdialog om udkast til udbudsbetingelser for det teknologineutrale udbud i 2019. I udbuddet vil vindmøller og solceller konkurrere om at levere mest grøn strøm for pengene.

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i 2017 en aftale om at lade vindmøller og solceller konkurrere om at levere mest grøn strøm for pengene i teknologineutrale udbud i 2018 og 2019. Energistyrelsen har til udbuddet i 2019 nu inviteret til skriftlige kommentarer og spørgsmål til Energistyrelsens udkast til udbudsbetingelser.

Ifølge Energistyrelsen var det vægtede gennemsnit af de vindende pristillæg 2,27 øre/kWh ved udbuddet i 2018. Det skal ses i relation til den tidligere gældende støtteordning (25-øren).

Fristen for fremsendelse af spørgsmål og kommentarer er den 19. juni 2019 klokken 10.

Kontakt

Søren Hornbæk Svendsen

Partner

René Frisdahl Jensen

Partner (L)