Horten bistår Københavns Kommune i forbindelse med massiv overgang til public cloud.

Københavns Kommune har med bistand fra et team af advokater fra Horten sendt en kontrakt på 56 millioner kroner i udbud. Københavns Kommune har således sat gang i en stor transformation henimod en public cloud-løsning, som over tid skal føre til, at kommunens it-infrastruktur føres fra de nuværende datacentre og over i public cloud-løsninger.

Udbuddet er det første af sin slags på dansk jord, og Københavns Kommune bliver således som Danmarks største offentlige arbejdsplads, foregangsmand for resten af det offentlige Danmark i den digitaliseringstendens, som kun er vokset i det offentlige over de sidste ti år.

Ønsket fra Københavns Kommune var at komme på forkant med digitaliseringsbølgen, og sikre at Københavns Kommune også i fremtiden opnår den bedste pris og kvalitet på it-drift. Horten har i den forbindelse bistået med et kontrakt- og udbudssetup, som kan rumme fremtidens digitale behov, hvor fleksibilitet og innovation er nogle af nøgleordene.

Kontakt

Andreas Christensen

Partner (H)