Claus Steen Hansen rådgiver om rekonstruktion, konkursbehandling og generelle kreditretlige forhold. Herudover beskæftiger han sig med tvangsopløsningssager, herunder solvente likvidationer og gældssanering.

Claus har stor erfaring med behandling af både større og mindre konkursboer og har desuden varetaget rekonstruktør- og kuratorerhverv. Han har som led i arbejdet med insolvente virksomheder også gennemført et betydeligt antal virksomhedsoverdragelser.

Endvidere rådgiver Claus om erhvervsretlige forhold i en mere bred forstand.